Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Üldised vastuvõtutingimused leiate siit.

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

  • Uurimistöö kava peab sisaldama vähemalt järgmisi komponente: kavandatava uurimistöö teema, sissejuhatav ülevaade plaanitavast uurimistööst, ülevaade selle teema uurimisseisust, uurimistöö eesmärgid ja ülevaade plaanitavast metodoloogiast, ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kava autor juba teinud, millised on uurimistöö esmased võimalikud tulemused, põhjendus, miks peaks seda uurimistööd läbi viima just Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktoriõppes, ning allikate ja kasutatavate teoste esmane loend.
  • Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis varem esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Kavandi esialgne versioon tuleb saata läbivaatamiseks ja juhendaja leidmiseks/kooskõlastamiseks maris.peters....at....tlu.ee.
  • Heaks kiidetud ja juhendaja(te) allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb laadida PDF-formaadis üles koos muude sisseastumisdokumentidega (CV publikatsioonide loendiga).