Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Karsten Brüggemann

__thumb_-2-KB 2015 (Fotograf Christian Kalnbach)(2).jpg

Karsten Brüggemann on Eesti ja üldajaloo professor, pärit Hamburgist. Doktorikraadi ajaloo alal kaitses ta Hamburgi ülikoolis väitekirjaga, mis käsitles Vene kodusõda Balti regioonis, ning habiliteerus Gießeni ülikoolis uurimusega Balti kubermangude kuvandist Vene impeeriumi kultuuriruumis. Ta on koos Mati Lauriga ajakirja Forschungen zur baltischen Geschichte peatoimetaja ja Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung’i toimetuse kolleegiumi liige.

Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on Vene ja Nõukogude ajalugu, hõlmates Balti riikide, kodu- ja iseseisvussõdade ajalugu, stalinismi ja hilise sotsialismi kultuuriajalugu. Lisaks sellele tegeleb ta rahvusnarratiivide ja mälukultuuriuuringute ning spordi ja turismi ajalooga. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid, sh Nõukogude Liidu muusikalise masskultuuri analüüsi 1930ndatel aastatel ja Tallinna ajaloo (kaasautor Ralph Tuchtenhagen) ning Balti ja Venemaa ajalugu puudutavaid artikleid.

Karsten Brüggemann Eesti Teadusinfosüsteemis


Ulrike Plath

__thumb_-2-uIke2.jpg

Ulrike Plath on baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor – koht, mis rajati 2012. aastal Saksamaa rahastusega, et toetada saksa kultuuri uurimist 21. sajandi Baltikumis. Ulrike Plath on päritolult sakslane, õppinud Hamburgi, Tartu ja Greifswaldi ülikoolides ja kaitsnud oma doktorikraadi Mainzi ülikoolis.Ta on peamiselt tegelenud 18. ja 19. sajandi uuringute, baltisaksa kultuuri- ja kirjandusajaloo ning keskkonnaajalooga rahvusülesest perspektiivist. 2011. aastast on ta Tallinna Ülikooli Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK) juht ja 2017. aastast ajaloo akadeemilise suuna juht.

Teadus- ja õppetöös on ta koos vaadelnud ja sidunud lokaalseid ja globaalseid fenomene näiteks toiduajaloos, kliima- ja loomaajaloos või seisuste- ja rahvusteüleses argielus. 

Ulrike Plath Eesti Teadusinfosüsteemis


Kersti Markus

__thumb_-2-Kersti Markus1.jpg

Kersti Markus on kunstiajaloo professor ja keskajauuringute vanemteadur. Ta õppis Tartu ülikoolis ajalugu ning kunstiajalugu, täiendas end Viini ülikoolis ja Rootsi instituudis Roomas. Kaitses doktorikraadi Stockholmi ülikoolis ning viibis Humboldti stipendiaadina Saksamaal.

Keskajauurijana huvitavad teda visuaalsete allikate kasutamisvõimalused Skandinaavia ja Läänemere regiooni ajaloo kirjutamisel. Peamiselt on ta uurinud Rootsi ja Taani 12.-13. sajandi visuaalkultuuri ning poliitilist ajalugu, Eesti keskaegset kunsti ja kloostriordusid. Lisaks sellele tegeleb ta kunstiteaduse ajaloo ja metodoloogia probleemidega ning maastiku-uuringutega.   

Kersti Markus Eesti Teadusinfosüsteemis