Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Antropoloogia

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

 • Antropoloogia uurib inimeseks olemise erinevaid tähendusi. 
 • Antropoloogia õpetab maailma kriitiliselt vaatlema ja esitama küsimusi nähtuste kohta, mida peame tavaelus  iseenesestmõistetavateks. 
 • Antropoloogia uurimisväli on lai ja mitmetasandiline: uurida võib näiteks kalastajaid Eesti saartel ning inimese ja looduskeskkonna muutuvat suhet, igapäevaelu põgenikelaagris ja riigi migratsioonipoliitikat, religioosseid kogemusi ning riigi ja religiooni suhteid jpm.
 • Antropoloogia eripäraks on etnograafiline välitöö, pikaaegne osalusvaatlus, mille käigus elab antropoloog inimeste keskel, keda ta uurib. Järgides kohalike igapäevaelu ja tegevusi, püütakse mõista, mis on erinevate kommete, uskumuste ja praktikate taga.
 • Magistriastmes võetakse ette tõsisem etnograafiline välitöö, mis kestab vähemalt kaks kuud
Keda ootame õppima?

Antropoloogia magistrikava sobib bakalaureusekraadiga inimestele, kes huvituvad maailmast, inimkonnast, nii inimeste kui ka rahvastevahelisest suhtlusest, kultuurilisest mitmekesisusest ning tänapäeva olulistest sotsiaal- ja kultuurilistest küsimustest. Kuna õppetöö toimub inglise keeles, on vajalik Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi B2-taseme suhtlusoskus.

Miks tulla meile õppima?

Antropoloogia magistriõppekavale astudes saab valida kahe suuna vahel: tekstipõhine sotsiaal- ja kultuurantropoloogia magister, kus tudengid lõpetavad õpingud kirjaliku magistritööga, ning audiovisuaalsel etnograafial põhinev magister, kus tudeng lõpetab oma antropoloogiaõpingud audiovisuaalse projekti (etnograafiline film, helitöö vmt) ning seda toetava lühikese kirjatööga. NB! Järgmine vastuvõtt audiovisuaalse etnograafia suunale toimub 2018. aasta kevadel. 

Sotsiaal- ja kultuurantropoloogia eriala on Eestis ainulaadne ja võimaldab omandada rahvusvahelises keskkonnas  suurepärase hariduse. Suur osa õppejõude ja mitmed kaasüliõpilased on erinevatest riikidest üle ilma.

Eesti geograafiline asend Ida ja Lääne vahel pakub häid võimalusi uurida antropoloogiliselt erinevatest vaatepunktidest nii ajaloolisi kui ka tänapäevaseid muutusi endise Nõukogude Liidu aladel ja kaugemalgi.

Õppekaval on suur hulk Erasmuse lepinguid, mis võimaldavad osa õpingute ajast veeta mõnes partnerülikoolis.

Eriala omandamist toetav õpikeskkond
 • Meie antropoloogid otsivad pidevalt viise, et siduda eri uurimisvaldkondi, kontseptsioone ning lähenemisi – see võimaldab tänapäevase sotsiaalse elu sügavat ja mitmetasandilist mõistmist.
 • Meie antropoloogiaõppejõud on kosmopoliitse taustaga ning on teinud uurimistööd nii Eestis kui ka Türgis, Põhja-Ameerikas, Kariibi mere maades, Kasahstanis ja Indias. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning aitavad seeläbi leida kontakte, ideid uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks.
 • Õpinguid rikastavad avalikud seminarid, kus esinevad antropoloogid või sellega seotud erialade spetsialistid nii Eestist kui ka muu maailma ülikoolidest.
 • Osakonnal on Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust kogeda antropoloogiaõpinguid terve aasta vältel ka teistes Euroopa riikides. Erasmus+ programmi raames on osakond loomas lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat.
 • Tallinna Ülikoolis antropoloogiat õppides on tudengitele avatud rikkalik mitmekorruseline raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad sõpradega uute teadmiste üle arutamiseks.
Olulised faktid
 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: inglise
 • Õppetasu: 830€ semestris
 • Õppevorm: päevaõpe
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ magistriõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: inglise
 • Õppetasu: 830€ semestris
 • Õppevorm: päevaõpe
Täiendav info

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
loe veel