Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste.
  • Kandidaadil peab olema inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

  • Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-i keskkonnas. 
  • Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust, vt siit
  • Suuline osa on ingliskeelne vestlus magistritöö kava põhjal, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.