Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri (kuni 500 sõna), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is. Üleslaaditava faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi.
  • Suulises osas toimub vestlus, mille käigus räägitakse kandidaadi taustast ja motivatsioonist ning arutletakse kandidaadi poolt eelnevalt loetud erialase artikli üle. Individuaalne aeg teatatakse kandidaadile SAIS-is avalduse esitamisel, igale kandidaadile arvestatakse 15 minutit.

Vastuvõtuvestluseks loe läbi ÜKS järgnevatest artiklitest:

  • Toomas Gross. Kolonialismi pärandist antropoloogias. Vikerkaar 2003, nr 4/5. Link vastavale Vikerkaare numbrile.
  • Clifford Geertz. Tihe kirjeldus. Tõlgendava kultuuriteooria poole. Vikerkaar 2007, nr 4/5. Link vastavale Vikerkaare numbrile.
  • Aivar Jürgenson. Pronkssõduri sammude vaibuvas kajas. Siberist remigreerunud eestlaste kohanemisest Eestis: keel, stereotüübid, elulugu. Mäetagused 2008 nr 38 Otselink
  • Eeva Kesküla. Vene kaevur, afrovenelane. Klass ja rahvus Eesti kaevandustes. Vikerkaar. 4/5, 2013 Otselink

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.