Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Carlo A. Cubero

__thumb_-2-Carlo_Cubero.jpg

Carlo A. Cubero on sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent ja antropoloogia eriala juht. Ta on saanud doktorikraadi Manchesteri ülikoolis visuaalantropoloogias, kus ta keskendus tänapäevasele Kariibi mere piirkonnale ja visuaalmeetodite kasutusele antropoloogias. Lisaks kirjalikule uurimistööle hõlmas tema doktoritöö ka etnograafilist filmi „Mangrove Music“, mida on näidatud kümnel rahvusvahelisel filmifestivalil. 

Uurimishuvid ja piirkonnad: etnograafilise filmitegemise meetodid, erinevaid suhtlusvahendeid kasutav etnograafia, helietnograafia, film, kunst, muusika, postkoloniaalsed identiteedid, migratsioon, hargmaisus, Kariibi mere piirkond, Lääne-Euroopa. 

Carlo A. Cubero uurimistööde kohta loe veel siit.

Carlo A. Cubero Eesti Teadusinfosüsteemis


Marje Ermel

__thumb_-2-Marje-Ermel.jpg

Marje Ermel on sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia lektor. Praegu on tal käsil uurimistöö kirjutamine rahvusvahelisest Hare Krishna kogukonnast Lääne-Bengalis Indias. Marje Ermel on teinud välitöid Kanadas põliselanike juures ning Indias rahvusvahelises Hare Krishna kogukonnas. 

Uurimishuvid ja -piirkonnad: heliantropoloogia ja helitööde loomine ja kasutamine uurimistöös, koht ja ruum, keha ja meeled, teadvus ja kogemus, religioon, palverännakud ja lugude jutustamine antropoloogilises uurimistöös. 

Marje Ermel Eesti Teadusinfosüsteemis


Polina Tšerkassova 

__thumb_-2-Polina-Tšerkassova.jpg

Polina Tšerkassova on sotsiaal- ja kultuurantropoloogia lektor.

Uurimishuvid ja -piirkonnad: heli- ja muusikaantropoloogia, antropoloogia ja kunstipraktikad, meeled ja kehaline teadmine, improvisatsioon, teadvus ja transformatsioon, poliitantropoloogia, multimeedia etnograafia, sufism, Türgi, Lähis-Ida.

Polina Tšerkassova Eesti Teadusinfosüsteemis


Eeva Kesküla

__thumb_-2-Eeva-Keskküla.jpg

Eeva Kesküla on sotsiaalantropoloog, kes töötab vanemteadurina humanitaarteaduste instituudis. Tema uurimisprojekt keskendub tööohutustehnika ja riski kultuurilisele analüüsile rasketööstuses. Eeva kaitses doktoritöö Goldsmithsis Londoni ülikoolis ning tegi järeldoktori Max Plancki etnoloogiainstituudis Halles Saksamaal. Ta on läbi viinud välitöid Eesti ja Kasahstani kaevanduspiirkondades.

Eeva Kesküla uurimisteemad on tööantropoloogia, töökaitse- ja ohutus, soorollid ja töö, sotsiaalne klass, sotsialism ja postsotsialism ning majandusantropoloogia. Ta kirjutab raamatut, mis võrdleb Kasahstani ja Eesti vene keelt kõnelevate kaevurite elu ja tööd. Tema peamiseks uurimisküsimuseks on, kuidas mõjutavad globaalsed kapitaliliikumised kohalikke olusid, kuidas muutuvad klassi-, soo- ja rahvuslikud suhted ning kuidas kaevurid üldse töötavad ja lõbutsevad.

Eeva Kesküla uurimistööde kohta loe veel siit.

Eeva Kesküla Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad