Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalureuseõpe kestab kolm aastat ja toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis, kus arutatakse erinevaid etnograafiaid, teadusartikleid või etnograafilisi filme. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel kirjutada lühike uurimistöö.

Antropoloogia õpe toimub 3+2-süsteemis, seega on soovituslik jätkata õpinguid magistritasemel, kus keskendutakse juba tõsisele pikaajalisele välitööle ja põhjaliku uurimistöö kirjutamisele. Samuti on magistritasemel võimalik valida audiovisuaalne suund.

Olulised eriala- ja üldained

Antropoloogia ained jagunevad kolme moodulisse, millest esimesed kaks on kohustuslikud ka antropoloogia kõrvaleriala tudengitele.

  • Esimesse moodulisse kuuluvad antropoloogia teoreetilised alusained, näiteks sissejuhatus antropoloogiasse, antropoloogilise mõtte ajalugu ja nüüdisaegsed antropoloogilised ideed.
  • Teise moodulisse kuuluvad loengud antropoloogia eri uurimisvaldkondadest, näiteks kogemusantropoloogia, majanduspoliitiline antropoloogia, piirkondlike uuringute loengud jms.
  • Kolmas moodul koosneb ainetest, mis on mõeldud ainult antropoloogiat peaerialana õppivatele tudengitele. Nendeks aineteks on antropoloogilised meetodid, akadeemiline kirjutamine ja etnograafiate tõlgendamine.

Peaeriala aineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist. 

Kõrvaleriala

Lisaks antropoloogiaõpingutele on tudengil võimalik valida kõrvaleriala. Antropoloogiat saab hõlpsasti siduda näiteks ajalooga, sotsioloogiaga, kultuuriteadusega, digihumanitaariaga ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate erialadega, mis võimaldavad tudengil omandada laiapõhjalist haridust ning mitmekülgseid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga