Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Kri Marie Vaik.jpg

Kri Marie Vaik
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kogude digiteerija, kirjandusteaduse magistrant

"Minu töös on olnud olulise tähtsusega eesti keele ja kirjanduse erialal omandatud eesti kirjanduse taustsüsteemi tundmine. Lisaks teadmistele eesti kirjandusest ja kultuurist omandasin õpingute käigus kriitilise mõtlemise ja kirjalike tekstide loomise oskuse. Eesti keele ja kirjanduse õpingud on andnud mulle kirjutamisjulgust ja soovi jätkata kirjanduse ja kultuuri uurimisega ka magistriõppes."


__thumb_-2-Teet Kaur.jpg

Teet Kaur
Vabakutseline tõlk, laulja ja noorsootöötaja

"Eesti keele ja kirjanduse bakalaureuse õpingud olid eelkõige väga huvitavad ja sisukad. Õpingutes sisaldunust mõjutab minu praeguses töös ja tegevuses ehk kõige rohkem erinevate tekstide analüüsimise oskus nii kirjanduslikust kui lingvistilisest aspektist. Olles kolm aastat harjutanud märkama kõikvõimalikke tekste, registreid ja neile vastavat keelekasutust, on mul lihtsam neid üksteisest eristada ja nende vaheliste seostega arvestada – minu eesti keele tööriistakast on teadlikum ja ma kasutan seda vabamalt. Lisaks kasutan ma pidevalt vahendeid nagu sõnastikud, käsiraamatud, artiklid, õpikud jne, millega õpingute ajal tutvusin ja mida ka siis teadlikult kasutama õppisin. Viis kuidas ma kultuurtekste naudin ja vastu võtan on sisukam ja sügavam ning tajun, et mul on kujunenud funktsionaalne sõnavara, et ka oma lugemiskogemust ja analüüsi väljendada."


__thumb_-2-Sirly_Hiiemae.jpg

Sirly Hiiemäe
Tallinna Arte Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

"Seikluslikult kultuurne või kultuurselt seikluslik - seda võimaldab eesti keele ja kirjanduse õppimine kõikides oma võimalusrohkustes. Eesti keele ja kirjanduse õpetajana loon mõttemaailmade mitmekülgsust, kirjandusteadlasena õpetan kasutama analüüsiinstrumente pea kõikidel elunähtustel."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Eesti keele ja kirjanduse eriala annab sulle hea põhja edukaks ja mitmekülgseks karjääriks. See annab aluse astuda erinevatele magistriõppe erialadele (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, keeleteadus ja keeletoimetamine, kirjandusteadus jms), kuid hea eesti keele ja kirjanduse tundmine on vajalik ka muudel erialadel. Meie lõpetajad töötavad väga mitmetes valdkondades - hariduses, kultuurisfääris, teaduses, riigiametites, ajakirjanduses. Kombineerides eesti keele ja kirjanduse eriala mõne kõrvalerialaga (nt võõrkeeled) laienevad karjäärivõimalused veelgi (nt tõlkimise valdkonnas). 

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab jätkata õpinguid magistritasemel. Eesti keele ja kirjanduse eriala lõpetanu jaoks on võimalus jätkata õpinguid näiteks eesti keele ja kirjanduse õpetaja keeleteaduse ja keeletoimetamise või kirjandusteaduse magistrikavadel. Vastavalt kombineeritud kõrvalerialadele on võimalik jätkata magistriõpinguid teistel osaliselt või täielikult avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.