Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Eesti filoloogia õppekavale astudes saad valida kolme peaeriala vahel: eesti keel ja kirjandus, referent-toimetaja, eesti keel teise keelena ja eesti kultuur. Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub päevaõppena (st viiel päeval nädalas) ning kestab kolm aastat.

Õppetöö toimub eri vormis, teoreetilisi loenguid täiendavad praktilisemat laadi seminarid. Õpingute jooksul tuleb läbida erialapraktika.

Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Eesti keele ja kirjanduse peaeriala ained koosnevad kolmest plokist - eesti keele plokist, eesti kirjanduse plokist ja tekstiloome plokist.

  • Eesti keele plokis õpitakse tundma eesti keele struktuuri, eesti keelega seotud põhimõisteid, eesti keele ajalugu, eesti keele kohta sugulas- ja teiste keelte hulgas, eesti keele lokaalset ja sotsiaalset varieeruvust.
  • Eesti kirjanduse plokis saadakse teadmisi eesti kirjandusest, autoritest, võtmeteostest ja nende kirjandusloolisest kontekstist; omandatakse oskused luule, proosa- ja draamateoste analüüsimiseks.
  • Tekstiloome plokis õpitakse kirjalikult väljendama korrektses eesti keeles, arvestades eri tekstitüüpe; õpitakse analüüsima, refereerima ja kirjutama akadeemilisi erialatekste; rakendatakse erialateadmisi praktilises töökeskkonnas.

Erialaaineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Kõrvaleriala

Üliõpilane saab valida kõrvaleriala, mis võimaldab üliõpilasel omandada laiapõhjalisemat haridust ja saada mitmekülgsemaid teadmisi. Need on kasuks nii edasiõppimisel kui ka meelepärase töökoha leidmisel. Eesti keele ja kirjanduse eriala puhul sobivad kõrvalerialaks näiteks referent-toimetaja, eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri või mõne võõrkeele ja kultuuri kõrvaleriala (nt inglise keel ja kultuur, saksa keel ja kultuur, prantsuse keel ja kultuur). Samas on sobivateks kõrvalerialadeks ka näiteks digihumanitaaria, kultuuriteadus, filosoofia ja ajalugu.

Tutvu õppekavaga