Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Eesti keel teise keelena ja eesti kultuur

 • Eesti keele teise keelena ja eesti kultuuri peaeriala annab sulle oskuse oma emakeelt ja kultuuri uutmoodi mõtestada ning eesti keelt ja kultuuri ka teise keele ja kultuuri esindajale arusaadavaks ja omaseks muuta. 
 • Eriala loob sulle võimaluse aidata kaasa Eesti ühiskonna ühtsusele ja sellele, et eesti keel oleks kõigi Eesti elanike ühine suhtluskeel. 
 • Eriala olulisus tõuseb seoses Eesti rahvusvahelistumisega pidevalt. Üha enam elab meie riigis erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi, kellele saad lõimumisel abiks olla. 
 • Järjest rohkem tuntakse eesti keele ja kultuuri vastu huvi ka mujal maailmas: ainuüksi Eesti riigi lähetatud välislektorite arv on viimase paari aastakümne jooksul mitmekordistunud, ent eesti keelt õpetatakse välismaal ka väljaspool ülikoole. 
 • Niisiis on meie eriala pidevalt muutuv tulevikueriala, mis annab su karjäärile hea baasi.
Keda ootame õppima?

Ootame sind eesti keel teise keelena ja eesti kultuuri peaerialale, kui:

 • soovid kaasa aidata eesti keele ja kultuuri püsimisele ning levikule ja seista hea eesti keele eest;
 • tahad teada, kuidas eesti keelt ja kultuuri mõne teise keele ja kultuuri esindajale kõige paremini arusaadavaks teha;
 • soovid aidata kaasa teiskeelsete inimeste integreerumisele Eesti ühiskonda;
 • soovid tutvustada eesti keelt ja kultuuri nii mujal Euroopas kui ka väljaspool seda, st näed end tulevikus töötamas eesti keele kui teise keele ja kultuuri õpetajana üldhariduskoolis, keeltekoolis või eesti keele lektorina välismaal.
Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele teise keelena ja eesti kultuuri eriala loomisel on peetud silmas tänapäevaseid teadmisi keeleomandamisest ning -tasemetest, eesti keele omandamisest teise keelena ja eesti kultuuri eripäradest. 

Meie eriala õppejõududel  on laialdased kogemused nii eesti keele kui teise keele ja kultuuri praktilises õpetamises kui ka suurepärased teoreetilised teadmised, neil on töökogemus nii Tallinna ülikoolis kui ka välisülikoolides. 

Tule meile õppima, kui sulle on oluline eesti keel ja kultuur ning soovid neisse süveneda uuest vaatevinklist: õppida eesti keelt ja kultuuri teise keele ja kultuuri esindajale arusaadavalt avama ja omaseks muutma. Tahad aidata kaasa Eesti ühiskonna ühtsuse süvenemisele ning teiskeelsete inimeste integreerumisele meie keele- ja kultuuriruumi. Tunned muret eesti keele saatuse pärast rahvusvahelistuvas maailmas ning soovid selle säilimisele ja arengule ka ise kaasa aidata. Tahad omandada dünaamilist ja üha enam nõutud eriala, mis annab sulle kindluse tuleviku suhtes.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õpingute jooksul on sul võimalus kuulata oma ala asjatundjate loenguid, tutvuda tänapäevase erialakirjandusega ja osaleda seminaridel põnevates erialastes diskussioonides ning muidugi teha iseseisvat uurimistööd referaatide tarbeks ja uurimisseminaridel. 

Eralalapraktika raames saad aimu oma tulevasest elukutsest ja võimaluse otsustada, mis suunas oma karjääri arendada. 

Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud kampus, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid.

Olulised faktid
 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: eesti keel teise keelena ja eesti kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 45
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: eesti keel teise keelena ja eesti kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 45

Vastuvõtu ajakava:

Täpne 2018. aasta sisseastumise ajakava selgub 2017. aasta lõpuks.

 • Juuni - juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • Juuni - juuli: lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal
 • Juuli: sisseastumiseksamid
Loe veel