Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Eesti keele teise keelena ja eesti kultuuri eriala annab sulle hea põhja edukaks ja mitmekülgseks karjääriks. Eriala loob aluse õppida magistriõppes eesti keele kui teise keele õpetajaks, kes on tööturul väga nõutud. Eriala lõpetajate võimalused on seoses Eesti ühiskonna rahvusvahelistumisega just viimaste aastatega oluliselt laienenud ja mitmekesistunud.

Meie lõpetajad võivad töötada nii üldhariduskoolis kui ka keeltekoolides, leida tööd mitmesuguste riiklike projektide juures või eesti keele lektorina välismaal, koostada tänapäevaseid õppevahendeid või suunata Eesti haridus- ja/või teaduselu töötades ülikoolides, teadus- või riigiasutustes. Kõik need võimalused avanevad sulle siis, kui oled läbinud ka meie magistriõppe, ent alusteadmised eesti keelest kui teisest keelest saad juba bakalaureuseõppes.

Kui aga valid edasiõppimiseks näiteks keeletoimetamise või keeleteaduse magistriõppe, annavad erialal omandatud teadmised sulle hea aluse eri keelte struktuuri kõrvutamiseks, mis on ülivajalik oskus nii keeleteadlasele kui ka tõlke toimetajale.

Edasiõppimisvõimalused
Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab jätkata õpinguid magistritasemel. Eesti keele teise keelena ja eesti kultuuri peaeriala lõpetanu jaoks on kõige sobivam magistrieriala eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja, kuid õpinguid võib jätkata ka keeleteaduse ja keeletoimetamise või kirjandusteaduse magistrikavadel. Vastavalt kombineeritud kõrvalerialadele on võimalik jätkata magistriõpinguid teistel osaliselt või täielikult avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.