Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 
Vastuvõtutingimused 
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
  1. Kirjalik eksam koos kõigile peaerialadele, milles selgitatakse üliõpilaskandidaadi eesti keele teadmisi.
  2. Suuline vestlus selgitamaks üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja erialast pädevust.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.