Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Tiina Rüütmaa

Tiina Rüütmaa (PhD) on eriala juht ja eesti keele kui teise keele lektor, kes õpetab mitmeid erialaaineid. Teadustöös on ta keskendunud keelte kõrvutamisele (peamiselt eesti-ungari kontrastiivlingvstikale), mis annab tugeva põhja eesti keele kui teise keele käsitlemisele. Tiina Rüütmaal on pikaaegne kogemus ka praktilise eesti keele kui teise keele õpetamisel peamiselt inglise, aga ka ungari keele baasil.

Tiina Rüütmaa Eesti Teadusinfosüsteemis


Ave Mattheus

__thumb_-2-Ave Mattheus.jpg

Ave Mattheus on võrdleva kirjandusteaduse dotsent. Ta on omandanud magistrikraadi germanistikas ja võrdlevas kirjandusteaduses Müncheni ülikoolis Saksamaal (1998) ja doktorikraadi kultuuride uuringute erialal eesti kirjanduse suunal Tallinna ülikoolis (2013). Tema peamised uurimishuvid on seotud eesti laste- ja noortekirjanduse, 18. ja 19. sajandi eesti kirjanduse, eesti-saksa kirjandussuhete ja tõlketeooriaga. Ta on olnud külalisõppejõud Müncheni ja Göttingeni ülikoolis Saksamaal.

Ave Mattheus Eesti Teadusinfosüsteemis


Marju Kõivupuu

__thumb_-2-Marju Kõivupuu.jpg

Marju Kõivupuu (PhD) on pärimuskultuuri dotsent, kelle uurimishuvid on seotud surmakultuuri, rahvameditsiini, inimese ja looduse suhet ning kultuuuripärandi-teemaderingi uurimisega. On juhendanud edukalt doktorante ja magistrante; mitmed tema monograafiad on pälvinud nii TLÜ kui ka vabariiklikul tasemel tunnustust. n osalenud või osaleb mitmete riiklike komisjonide ja otsustuskogude töös. On mitmete pärimuskultuuri populariseerivate tele- ja raadiosaadete (kaas)autor.

Marju Kõivupuu Eesti Teadusinfosüsteemis
Marju Ilves

Marju Ilves (MA) on eriala juhtiv õppejõud ja praktilise eesti keele lektor, kes annab peamiselt eesti keele õpetamise metoodika ja didaktikaga seotud aineid. Teadustöös on ta keskendunud eesti keele kui teise keele õpetamisele ja omandamisele, õppija motiveerimisele ning sotsiolingvistikale. Marju Ilves on kogenud ja hinnatud praktilise eesti keele kui teise keele õpetaja ning on koostanud mitmeid tänapäevaseid eesti keele kui teise keele õppematerjale ning metoodilisi juhendeid. 

Marju Ilves Eesti Teadusinfosüsteemis


Ingrid Krall 

Ingrid Krall (MA) on eriala juhtiv õppejõud ja praktilise eesti keele lektor, kes õpetab erialaaineid. Teadustöös on ta keskendunud eesti keele kui teise keele õpetamisele ja omandamisele. Ingrid Krall on koostanud eesti keele kui teise keele õpetamise metoodilisi juhendeid ning ta on kogenud praktilise eesti keele kui teise keele õpetaja.

Ingrid Krall Eesti Teadusinfosüsteemis 


Anneli Kõvamees

Anneli Kõvamees (PhD) on eesti kirjanduse lektor ning vanemteadur, kuuludes Eesti Uuringute Tippkeskusse. Doktorikraad on kirjandusteaduses, doktoritöö "Itaalia eesti reisikirjades: Karl Ristikivi "Itaalia capriccio" ja Aimée Beekmani „Plastmassist südamega madonna“ (2008, Tallinna ülikool). Peamised uurimisteemad on eesti reisikirjandus ning imagoloogiline kirjandusuurimus, mh tegelenud Itaalia-teemaliste reisikirjade ning venelase kuvandiga eesti proosas.

Anneli Kõvamees Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad