Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Krista Kerge

__thumb_-2-012_2747-Eesti-Ekspress.jpg

Eriala juhib rakenduslingvistika professor Krista Kerge, kes õpetab teksti- ja diskursuseanalüüsi, eesti sõnavara ja grammatikat. Krista Kerge on rakenduslingvistika professor, kes töötab Tallinna ülikoolis juba kolmekümnendat aastat. Teda huvitavad keeleteaduse erialade integratsioon, lingvistika ja mitmesuguste sotsiaalteaduste kokkupuutepunktid ning keel kunstiloome ühe vahendina (nt ilukirjandustõlge).

Uurimisvaldkonnad: žanri- ja tekstianalüüs, sõnamoodustusgrammatika ja süntaks, eesti keele kui esimese ja teise keele omandamine ja õpetamine, õiguskeel jm.

Krista Kerge Eesti Teadusinfosüsteemis


Merilin Aruvee

__thumb_-2-Merilin Aruvee 120x120.jpg

Merilin Aruvee on emakeele didaktika lektor, kes õpetab emakeeleõpetuse aluseid ja juhendab eesti keele õpetaja praktikaid. Samuti õpetab ta bakalaureuseastmes eesti keele kirjalikku väljendusoskust. Merilin Aruvee õpib ka Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorantuuris lingvistika erialal. Tema põhiline teaduslik huvi on emakeeleõpetus, täpsemalt funktsionaalne keeleõpe ja teksti ning õigekeelsust ühendav metoodika. Merilin Aruvee on töötanud ka õppekirjanduse toimetajana ning on mitme põhikooli kirjanduse töövihiku autor. 

Merilin Aruvee Eesti Teadusinfosüsteemis 


Priit Kruus

__thumb_-2-Priit Kruus.jpg

Priit Kruus on kirjandusõpetuse lektor, kes ühtlasi töötab Tallinna ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse didaktiku ja partnerkoolide võrgustiku juhina. Ta on õppinud kirjandust, eesti filoloogiat ja ajakirjandust Tartu ülikoolis. Tallinna ülikoolis õpib ta kultuuriuuringute doktorantuuris, väitekirja teemaks on eesti noorkirjanike rühmitused 1996 –2002.

Tema põhilised huvialad on meedia ja ühiskondlike suhete mõju kirjanikele ja kirjandusteostele, kirjandusloo kujunemine, kirjandusteose analüüs teiste kunstiliikide kaudu ja loovad õppemeetodid, sealhulgas loengteater.

Priit Kruus Eesti Teadusinfosüsteemis


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad