Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja peaeriala. 

Eesti keele ja kirjanduse peaerialal õpitakse tsükliõppes, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. Õppetöö toimub seminaride, loengute ja iseseisva töö vormis.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained on suures mahus eesti keele ja kirjanduse ja nende õpetamise aineid - erialane võõrkeel ja uurimisseminar, kohustuslik kasvatuslike ja psühholoogiaainete plokk ning mahukas õpetajapraktika, mis algab juba esimesel semestril. Erialaained on eesti keele ja kirjanduse õpetamise alused, Eesti nüüdiskirjandus, grammatika, sõnavara ja keelekorraldus, psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine ja erikursus eesti kultuurist.

Kasvatusteaduslike ainete moodulis toetatakse õpetajaks kujunemist läbi erinevate üldkasvatusteaduslike ja  psühholoogia ainete, mis loovad vajaliku teadmiste ja oskuste baasi iga õppija arengu toetamiseks õppeprotsessis ning enda kui õpetaja professionaalse arengu kavandamiseks. Kasvatusteaduslikud õpingud on tihedalt seotud pedagoogilise praktika ning ainedidaktika õpingutega.

Tagamaks teooria ja praktika sidusus on üliõpilastel võimalik kohe õpingute alguses vaadelda kuivõrd ülikoolis õpetajakoolituses õpitu on nähtav reaalses koolipraktikas ning seda seminarides analüüsida. Üliõpilase ülesanded praktikal kasvavad koos oskuste ja teadmistega. Teisel õppeaastal toimuval põhipraktikal antakse tunde juba pikema perioodi vältel töötades juhendava õpetaja kolleegina.

Erialaaineid toetab üldaine humanitaarteaduste metodoloogia ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Magistrikraadi omandamiseks kirjutavad üliõpilased magistritöö eesti keelest või kirjandusest ja selle õpetamisest või üldkasvatusteaduslikust teemast.

Tutvu õppekavaga