Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastavat kvalifikatsioon humanitaarteadustes või vähemalt 48 EAP mahus sooritatud eesti keele, eesti kultuuri ja kirjanduse aineid, millega on tagatud eesti keele, kultuuri ja kirjanduse magistriainete omandamisteks piisav ettevalmistus.
  • Kandidaadilt eeldame huvi eesti keele ja kultuuri vastu ning analüüsivõimet.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.
Vastuvõtueksam

Sisseastumiseksam toimub kahes osas.

  • Kirjalik osa kontrollib oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms) ning akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Suuline osa (vestlus) annab võimaluse põhjendada huvi valitud eriala vastu ja selle omandamise motiive, osutada kultuuri- ja kirjandusteadmisi ning arusaamist keele toimimisest. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast. Suulise vestluse individuaalsed ajad teatakse kirjaliku eksami lõpul.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.