Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Tiina Rüütmaa

Tiina Rüütmaa (PhD) on eriala juht ja eesti keele kui teise keele lektor, kes õpetab mitmeid erialaaineid. Teadustöös on ta keskendunud keelte kõrvutamisele (peamiselt eesti-ungari kontrastiivlingvistikale), mis annab tugeva põhja eesti keele kui teise keele käsitlemisele. Tiina Rüütmaal on pikaaegne kogemus ka praktilise eesti keele kui teise keele õpetamisel peamiselt inglise, aga ka ungari keele baasil.

Tiina Rüütmaa Eesti Teadusinfosüsteemis


Marju Ilves

Marju Ilves (MA) on eriala juhtiv õppejõud ja praktilise eesti keele lektor, kes annab peamiselt eesti keele õpetamise metoodika ja didaktikaga seotud aineid. Teadustöös on ta keskendunud eesti keele kui teise keele õpetamisele ja omandamisele, õppija motiveerimisele ning sotsiolingvistikale. MarjuIlves on kogenud ja hinnatud praktilise eesti keele kui teise keele õpetaja ning on koostanud mitmeid tänapäevaseid eesti keele kui teise keele õppematerjale ning metoodilisi juhendeid. 

Marju Ilves Eesti Teadusinfosüsteemis


Anna Verschik

__thumb_-2-Estonian Studies_Anna Verschik.jpg

Anna Verschik on üldkeeleteaduse professor. Tema uurimisvaldkond on keelekontaktid ja mitmekeelsus. Ta on avaldanud töid eesti-vene keelekontaktidest, mitmekeelsusest internetis, Balti sotsiolingvistikast, jidiši keele kontaktidest Balti riikides, postsovetlike riikide keelesituatsioonist võrdlevas perspektiivis ja õpetab oma uurimisvaldkonnaga seotud aineid.

Anna Verschik Eesti Teadusinfosüsteemis


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad