Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanud üliõpilane on heade teadmistega eesti keele, kultuuri, ajaloo ja ühiskonna asjatundja, kes oskab eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Need teadmised annavad võimaluse töötada oma asukohamaal või Eestis kultuuri-, majandus- ja ärisidemete valdkonnas, diplomaatilisel tööl, kultuuriekspordi ja loomemajanduse vallas. Õppekava lõpetanul on samuti eeldused asuda tööle eesti kirjanduse tõlkijana võõrkeeltesse.

Edasiõppimisvõimalused

Eesti uuringute magistrikava lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid näiteks Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorikaval.