Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega magistriõpe kestab kaks aastat ning toimub tsükliõppena neljapäevast laupäevani. Magistrikraadi omandamiseks tuleb läbida õppekava ning kirjutada ja kaitsta magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained

Õpingute jooksul läbitakse Eesti uuringute kohustulikus alusmoodulis ained sissejuhatus Eesti uuringutesse, Eesti maatundmine, Eesti nüüdiskultuur, keel ja ühiskond, Eesti poliitika ja ühiskond. Valikainetena on võimalik valida erinevaid Eesti uuringutega seotud aineid, nagu ajalugu ja mälu, Eesti ühiskonna nüüdisprobleeme, rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu, Eesti kirjandus, ilukirjanduse tõlkimine. 

Aines erialane uurimisprojekt seotakse õpitu praktikaga. Kõik üliõpilased läbivad ka magistriseminari.

Õpingute jooksul on võimalik arendada eesti keele oskust. Õppekava lõpetamise tingimuseks on eesti keele oskus B1-tasemel, kuid kõrgema tasemega alustanutel on võimalus õpingute jooksul oma keeletaset veelgi tõsta.

Ilukirjanduse tõlkimisele spetsialiseerunud üliõpilastel on õpingute jooksul võimalik arendada praktilisi tõlkijaoskusi. Nende magistritöö üheks osaks on ilukirjandusliku teose tõlge.

Erialaaineid toetab üldaine kultuurianalüüsi võtmemõisted ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Tutvu õppekavaga