Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased
Joonas Hellerma

__thumb_-2-Joonas_Hellerma.jpg

Eesti Rahvusringhäälingu toimetaja ja saatejuht, filosoofia MA (2009)

"Humanitaarharidus koondub minu jaoks ennekõike filosoofia ümber – siin kohtuvad paljud suured inimtegevuse valdkonnad ja inimkonda läbi ajastute köitnud küsimused. Lisaks leiab filosoofiast ka sissejuhatuse paljudesse teadustesse ning kultuuri- ja ühiskonna võtmeküsimustesse. Toon mõned näited: kuidas mõtestada ja analüüsida ühiskondlike nähtuseid? Milline võiks olla parim riigikorraldus? Milline koht on kunstil ja religioonil kultuuris ja inimese elus? Kuidas on see kõik seotud ajalooga? Ja lõpuks suured filosoofilised teemad tõest, inimelu mõttest ning ajaliku ja igaviku omavahelisest suhtest. Nende teemade tundmaõppimine avab omamoodi aegade laeka inimese maailmadest, tema hoiakutest ja taotlustest oma eesmärkide püüdlemisel. See õpetab mõistma ka seda, millised ohud ja väljakutsed inimese hinge neis asjus ümbritsevad. Kohtumine maailma kultuuri- ja mõttevaramuga annab intellektuaalset enesekindlust ja arendab empaatilisust erinevate kultuuride, mõtteviiside ja inimestega suhtlemisel. Mäletan üht oma õppejõudu kunagi ütlemas: "Hari ennast nii palju kui saad." Sellega sai antud omamoodi lõpmatu ülesanne. Lõpmatud ülesanded ei ole ehk päriselt täidetavad, küll aga aitavad nad kaasa oma piiride tundmaõppimisel. Seeläbi on minu jaoks tekkinud kogemus ja mõtteruum, ilma milleta ei kujutaks ma oma praegust tööd ajakirjaniku ja toimetajana päriselt ette."

Joonas Hellerma on valitud Tallinna Ülikooli Silmapaistvaks vilistlaseks 2017.


__thumb_-2-Ele_Pajula.jpg

Ele Arder
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi projektijuht, filosoofia MA (2012)

"Filosoofia õppimine aitab inimesena kasvada, maailma mitmetahulisemana näha. Tunnen, et minu filosoofiaõpingutest on sellist kasu olnud, mille täit mõju on mul endal keeruline aduda. Tunnen, et minu filosoofiaõpingutest on edasises elus kindlasti ära kulunud külge harjutatud analüüsiv mõtteviis ja argumentatsioonioskus, millega jõuab kaugele nii oma tegevust kui ka end ümbritsevat vaadeldes. Filosoofia õppimine Tallinna ülikoolis andis boonusena kaasa ka terve hulga huvitavaid ja kasulikke tutvusi."


__thumb_-2-Evelin_Uus.jpg

Evelin Uus
Ajalooõpetaja, filosoofia BA (2016)
"Tallinna ülikoolis filosoofia õppimine oli üks mu noore elu parimaid otsuseid just sellepärast, et õpetas mind kriitiliselt ja analüütiliselt mõtlema. Õppejõud suudavad oma tegevuste ja mõttemaailmaga hoida õpilasi lähedal sel piiril, kus lõpeb teadmatus ja algab huvi. Nende tegevus on inspireeriv, olles toeks ja huvitunud. Filosoofia eriala üliõpilastel on kõigil üks ühisosa – usk mõtete olulisusesse. See loob sinu ümber sooja teadmistejanulise keskkonna, mis soosib töökust ja kirge oma tegevuse vastu. Filosoofia andis mulle oskuse end kireva sõnavaraga väljendada, julguse laialdaste mõttekäikudega mängida ja küsida maailma kohta seda, mida veel ei mõista."

Millistel erialadel võib tööd leida?

Filosoofia eriala annab sulle rohkem kui lihtsalt ameti – see annab uue ja avarama lähenemise elule. Filosoofia eriala lõpetajad on tööturul hinnatud eelkõige selle poolest, et nad suudavad mõelda kastist väljas, langetada läbimõeldud otsuseid ja olla dünaamilised. Senised lõpetajad töötavad ajakirjanduses, koolides ja ülikoolides, kultuuriasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides, eraettevõtluses ja mujal.

Edasiõppimisvõimalused

Filosoofia bakalaureus võimaldab sul õpinguid jätkata kõigil humanitaarerialadel, aga ka muudes valdkondades. Kui soovid jätkata filosoofiaga, siis saad seda teha Tallinna ülikoolis kultuuriteooria ja filosoofia magistrikaval.