Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast ja kollokviumist.

  • Kirjalikuks osaks on kohapeal etteantud teemal kirjutatud lühiessee (1-2 lk).
  • Kollokvium on individuaalne vestlus sisseastumiskomisjoniga, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ning hinnata nende sobivust filosoofia erialale õppima asumiseks. Kollokviumid toimuvad samal päeval ja nende kellaajad lepitakse kokku vahetult pärast essee kirjutamist. 

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.