Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Tõnu Viik

__thumb_-2-Tõnu_Viik.jpg

Tõnu Viik on filosoofiaprofessor. Ta on õppinud ja töötanud Moskvas, Helsingis, Atlantas, Marburgis, Berliinis ja Reykjavikis. Ta on olnud Eesti Humanitaarinstituudi (EHI) rektor ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi direktor. Eestis on ta õpetanud filosoofiat alates 1993. aastast ning andnud kursusi, mis põhinevad filosoofia ajalool, kontinentaalsel filosoofial, kultuurifilosoofial ja fenomenoloogial.

Teaduslikud huvid: Tõnu Viigi teadustöö lähtub fenomenoloogia, kultuurifilosoofia ja kultuuriteooria traditsioonidest. Tema uurimistöö keskendub kultuurisõltelisele tähenduseloomele ja selle käsitlemisele fenomenoloogilisest vaatenurgast.

Tõnu Viik Eesti Teadusinfosüsteemis

Tõnu Viigi uurimistööde kohta loe veel siit
Margus Vihalem

__thumb_-2-Margus_Vihalem.jpg

Margus Vihalem on filosoofia lektor. Ta on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi Pariisis. Alates 2007. aastat õpetab ta Tallinna ülikoolis muu hulgas kursusi esteetikast, epistemoloogiast, metafüüsikast jm.

Tema teadustöö üheks suunaks on esteetika ning küsimused kunstist ja mittekunstist, esteetilistest väärtustest, samuti esteetilise kogemuse iseloomust ja tähendustest. Sealjuures kuulub tema huvivaldkonda uuematest esteetikasuundumustest näiteks argiesteetika ehk argikogemuse esteetiline analüüs. Lisaks tegeleb ta filosoofilise antropoloogiaga, sealhulgas subjektiteooriatega, mis püüavad mõtestada inimese isesust ning isesuse kultuurilisi ja ühiskondlikke seoseid muutuvas maailmas.

Margus Vihalem Eesti Teadusinfosüsteemis


Oliver Laas

__thumb_-2-Oliver_Laas.jpg

Oliver Laas on filosoofia külalislektor ja doktorant. Ta on õppinud Eesti kunstiakadeemias graafikat ja Tallinna ülikoolis kultuuriteooriat ning jätkab õpinguid filosoofia doktorantuuris. Ta õpetab kriitilist mõtlemist, humanitaarteaduste metodoloogiat, sissejuhatavaid kursusi filosoofiasse, filosoofia ajalugu ja teadusfilosoofiat.

Teadustöö peamisteks suundadeks on metafüüsika (küsimused virtuaalsuse ja tegelikkuse vahekorrast ning vabast tahtest), keelefilosoofia (hägusus ja loomuliku keele ontoloogia), loogika (hägusloogika ja argumentatsiooniteooria), infotehnoloogia ja informatsioonifilosoofia (virtuaalreaalsus, virtuaalsed kogukonnad ja virtuaalne sõprus), semiootika (Charles S. Peirce'i märgiteooria), digitaalne meedia ja kultuur ning mängu-uuringud (ideoloogia, moraal ja retoorika videomängudes).

Oliver Laas Eesti Teadusinfosüsteemis

Oliver Laasi uurimistööde kohta loe veel siit


Andres Luure

Andres Luure on filosoofia lektor. Ta on õppinud Tartus ja Moskvas matemaatikat, Tallinnas ja Oxfordis filosoofiat ning Tartus semiootikat. Õpetab filosoofiat alates 1994. aastast. Ta on õpetanud paljusid väga erineva temaatikaga filosoofiakursusi. 

Teadustöö: Ta on soovinud luua senisest täiuslikumat ja teadlikumat loogikat, mis võimaldaks paljusid mõtlemise umbsõlmi ühtse võtmega lahti harutada ning jätta inimesed vabaks mõtete jaoks, mida loogika vähemalt esialgu haarata ei suuda. Mõtlemise arendamise võimsaimaks taganttõukajaks peab ta armastust, mis tekitab mõtlemisele kõige raskemini alluvaid ja mõtlemise põhjalikku ümbertöötamist nõudvaid küsimusi, mis on ühtlasi need, mille kõrvalejätmine ähvardab elu mõttele ja õnnele kriipsu peale tõmmata. Enamasti suubub tema mõtlemine kõnelustesse ja kirjavahetusse üliõpilaste ja teiste huvilistega.

Andres Luure Eesti Teadusinfosüsteemis 


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad