Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Tallinna ülikooli Aasia uuringute õppekaval saab valida kolme peaeriala vahel: Hiina või Jaapani uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus Hiina uuringute peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride formaadis. Iganädalaselt loetakse iseseisvalt õpinguid toetavaid akadeemilisi artikleid ja kirjandusteoseid. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Kuna Aasia uuringute õpe toimub 3+2-süsteemis, siis saab õpinguid jätkata magistrantuuris Aasia uuringute õppekaval, kus minnakse erialaainetega süvitsi edasi.

Olulised eriala- ja üldained, kõrvaleriala

Hiina uuringute peaerialal on suurem rõhk hiina keele õppel. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2), mis on oluline ettevalmistus Hiina ühiskonna uurimiseks ning magistrantuuris jätkates hädavajalik kohaliku kultuuriruumi analüüsiks.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Hiina kultuuriruumist, ajaloost, filosoofiast, kirjandusest, poliitikast ja majandusest. Neid toetavad üldained (Globaalne ajalugu, Maailmakirjandus, Kriitiline mõtlemine, Suured küsimused, Maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala. Kombineeri Hiina uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteooria, digihumanitaaria või muu kõrvalerialaga.

Bakalaureuseastmes läbib üliõpilane erialase praktika ning meeskonnatööna viiakse läbi erialane uurimusprojekt.

Tutvu õppekavaga