Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Vilistlased

__thumb_-2-martingarbuz.jpg

Martin Garbuz
Tõlkija, romaani keelte ja kultuuride eriala BA (2013)

"Romanistika erialal sain teadmisi hispaania, itaalia ja prantsuse keeltest ja kultuuridest. See loob head eeldused tõlketurul tegutsemiseks, kuna need keeled on olulised nii majanduslikus mõttes kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lisaks annavad omandatud teadmised ja oskused tänapäeva maailmas hinnatud paindlikkuse."


__thumb_-2-Anett Malmet.jpg

Anett Malmet
Romaani keelte ja kultuuride eriala hispaania suuna BA (2015), Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse magistrant

"Õpingute käigus omandatud hispaania, portugali ja itaalia keele oskus on võimaldanud mul luua palju põnevaid kontakte üle maailma ja suhelda nende keelte keskkonnast pärit inimestega. Õpitud keeli saan kasutada Rotary klubi vahetusõpilastega tegelemisel, turismifirmas töötades ning täiskasvanute ja laste hispaania keele õpetajana. Eriala laiendas mu silmaringi ja andis lisaks keelteoskusele võimaluse lähemalt tundma õppida hispaaniakeelse maailma kultuuri."


__thumb_-2-Marianne Ots TLÜ.jpg

Marianne Ots
Romaani keelte ja kultuuride eriala hispaania suuna BA (2016), Tallinna ülikooli kirjaliku tõlke magistrant

"Hispaania keele ja kultuuri tundma õppimine on mulle tööalases elus ning edaspidistes õpingutes igati kasuks tulnud. Just tänu sellele olen saanud teha koostööd Hispaania saatkonnaga, panna end proovile turismifirmas ja Tallinna lennujaamas. Ka hispaania keele tundide andmine õpetab mulle iga kord midagi uut nii õpetaja kui ka õpilase vaatepunktist. Kõige olulisemaks pean aga seda, et tänu Hispaanias veedetud vahetusaastale arenesin inimese ja üliõpilasena väga palju. Mõned kõige inspireerivamad ja imelisemad inimesed, keda ma tunnen, on minu ellu tulnud just seoses armastusega Hispaania kultuuri vastu ning juba ainuüksi seetõttu on õpingud end igati ära tasunud."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajad võivad leida tööd valdkondades, mis nõuavad õpitava keele ja kultuuri põhjalikku tundmist ja vahendamist: keeleõpe, tõlkimine, turism, ajakirjandus, ettevõtlus, välissuhted, Euroopa Liidu ja muud rahvusvahelised organisatsioonid jm.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse spetsialiseeruda magistritasemel kirjandus- ja kultuuriteaduste, kirjaliku (nii ilukirjandusliku ja audiovisuaalse kui ka tarbetekstide) tõlke või suulise tõlke aladel. Magistriõpinguid on võimalik jätkata ka teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste ja muude valdkondade erialadel.