Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kirjalik osa on motivatsioonikiri ("Miks ma soovin õppida hispaania keelt ja kultuuri?", pikkus umbes 1 lk, faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi), mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is.
  • Vestlusel püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu. 
Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.