Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Mailis Lintlom.jpg

Mailis Lintlom
Windoor AS-i omanik ja nõukogu esimees

"Minu juhitav ettevõte tegutseb ehitusvaldkonnas ja oleme lähiregiooni üks suuremaid arhitektuurse klaasi lahenduste tootjatest. Paljud Tallinnas püstitatud kõrghooned on meie kaasabil ehitatud, lisaks ekspordime oma toodangut 16 riiki. Inglise keelele lisaks olen ennast täiendanud majanduses ja õigusvaldkonnas. Ülikoolist saadud keeleoskus, kultuuri- ja kirjandusteadmised on osutunud hindamatuks abiks äriläbirääkimistel ja koostöövõrgustiku loomisel. Keel on eneseväljenduse vahend, tööriist. Eesti keel on arusaadav vaid vähestele, seetõttu vajame avatud maailmas tööriistu, mille abil teisi mõista ja meie mõtteid edasi (k)anda. Kultuur võimaldab seda eha hingekeelt puudutades. Ärge alahinnake oskusi, mida see maja teile teele kaasa anda suudab. Ülikoolis saadut rakendades suudate olla edukad ideede loojad ja edasiandjad, läbirääkijad ning otsustajad."


__thumb_-2-Filipp Mustonen.jpg

Filipp Mustonen
Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna avalike suhete osakonna spetsialist

"Mul pole veel kordagi olnud põhjust kahetseda oma otsust minna õppima inglise filoloogiat. Tõepoolest, keele ja kultuuri tundmaõppimine oli üks minu eesmärk, kuid akadeemiline haridus õpetab inimest oma võimeid tundma, nagu ütleb seda J. D. Salingeri romaanis "Kuristik rukkis" Holdeni õpetaja härra Antolini. Just see ülikoolis omandatud haridus võimaldas ka minul olla paljude toredate eesti, vene ja ameerika noorte õpetaja, jätkata enda õpinguid nii kirjanduse kui ka diplomaatia alal ja panustada Eesti–USA hariduse ja kultuuri arengusse."


__thumb_-2-Anna Kon.jpg

Anna Kon
Eesti Energia kontserni siseauditi juht

"Inglise filoloogia õppekava lõpetamine on aidanud kaasa analüütiliste oskuste ja kriitilise mõtlemise arendamisele ja väljendusoskuste lihvimisele. Mitmekülgsed teadmised inglise keele grammatikast ja semantikast on lihtsustanud rahvusvaheliselt tunnustatud kutsetegevuse sertifikaatide omandamist."


__thumb_-2-Kätlin Kaldmaa.jpg

Kätlin Kaldmaa
PEN Internationali välissekretär

"Õppisin omaaegses EHI-s semiootikat ning Tallinna ülikoolis inglise keelt ja kultuuri. Sealsetes seminarides omandatud kõnelemisjulgus ja laialdased teadmised erinevatest maailma kultuuridest on see, millel põhineb mu igapäevane töö PEN Internationalis."


__thumb_-2-Henrik Salum.jpg

Henrik Salum
Gustav Adolfi gümnaasiumi inglise keele õpetaja

"Töötan alates 2001. aasta septembrist Gustav Adolfi gümnaasiumis inglise keele õpetajana. Ilma Tallinna ülikooli pakutava ettevalmistuseta poleks ma kindlasti täna see õpetaja, kes ma olen. Tallinna ülikooli suurimaks panuseks pean seda, et sain õpingute käigus kindlustunde, et minust võibki õpetaja saada ning ma võin ja suudan klassi ees seista. Olen seda tööd teinud nüüdseks juba 15 aastat ja senimaani pole noortega töötamisest ära tüdinenud või väsinud. Järelikult valisin õige eriala ning sain korraliku ettevalmistuse selles ametis töötamiseks."


__thumb_-2-Kristjan Salum.jpg

Kristjan Salum
Gustav Adolfi gümnaasiumi inglise keele õpetaja

"Keeleõpetajaks olemisel on palju plusse - noortega suhtlemine hoiab sind mingis mõttes igavesti noorena, sa mitte ei anna neile, vaid saad ka neilt ohtralt teadmisi ning sul on palju vabadust kujundada oma tunnid. Täieliku pildi õpetajatööst annab loomulikult klassi ees seismine, kuid ülikoolist saadud teadmised ja oskused (nii keelealased kui ka pedagoogilised) on mulle alati marjaks ära kulunud."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad töö keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab spetsialiseeruda magistritasemel peamiselt neljas valdkonnas: võõrkeelte (inglise, prantsuse, saksa, soome) õpetaja, kirjandus- ja kultuuriteadused, kirjalik tõlge (nii ilukirjanduslik ja audiovisuaalne kui ka tarbetekstide tõlge) ja suuline tõlge. Samuti on võimalus jätkata magistriõpinguid teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.