Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam
Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%.
  • Kirjalik vastuvõtueksam 50%.
  • Vastuvõtulävend on 65 palli.
  • Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Enne 2013. aastat sooritatud inglise keele riigieksami tulemus peab olema vähemalt 76 punkti.

Aktsepteerime kõiki rahvusvahelisi eksameid, mida tunnustatakse ka riigieksami asemel: 

  • First Certificate English (FCE) – Grade A ja B.Certificate in Advanced English (CAE) – Grade A, B ja C.
  • Certificate of Proficiency in English (CPE) – Grade A, B ja C.
  • IELTS – al 6,5.
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – al 95
  • Pearson Test of English - Level 1, 2, 3 või vana süsteemi järgi Jetset 5, 6, 7
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam on kirjalik ja selle käigus sooritatakse keeletest. 

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.