Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Instituut - Akadeemilised suunad

__thumb_-2-TÜHI_akadeemilised suunad_1.jpg

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut  on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Aasia uuringud

TLÜ humanitaarteaduste instituudi Aasia uuringute akadeemiline suund, mis on ainus omalaadne Eestis, pakub võimalust omandada oma ala tunnustatud spetsialistide juhendamisel laialdasi teadmisi Ida-Aasia, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida riikide kultuuridest ja ühiskondadest.

Kontakt:
Suuna juht: Alari Allik, jaapani kultuuriloo lektor
E-mail: alari.allik....at....tlu.ee
Telefon: 619 9546
Loe edasi

Ajalugu

TLÜ humanitaarteaduste instituudi ajaloo akadeemiline suund koondab õppe- ja teadustegevust ajaloo, visuaalse ja materiaalse kultuuri (arheoloogia, etnoloogia, kunstiajaloo) ning keskkonnaajaloo erialadel. Tegemist on tugeva rahvusvahelise suunitlusega innovaatilise ja meeskonnatööle orienteeritud kooslusega, mis kujundab Eesti ajalooõpetamise- ja uurimise uusi trende. Ajaloo suunal pakutakse tavapärasest erinevat mineviku ühiskondade ja nendes tegutsevate inimeste mõtestamist. Kirjalike, visuaalsete ja materiaalsete allikate võrdväärne kasutamine muudab käsitletavad teemad elavaks ja mitmekihiliseks, näidates erinevate distsipliinide võimalusi ajaloouurimises.

Kontakt:
Suuna juht: Ulrike Plath, baltisaksa uuringute ja keskkonnajaloo professor
E-mail: ulrike.plath....at....tlu.ee
Telefon: 6199 525
Loe edasi

Eesti keel ja kultuur

TLÜ humanitaarteaduste instituudi eesti keele ja kultuuri akadeemiline suund koondab õppe- ja teadustegevust eesti keele, kirjanduse ja kultuuri alal. Peamised uurimise ja õpetamise suunad on seotud  eesti keelega nii emakeele kui ka teise keelena, eesti kirjanduse ja kultuuri, kirjandusteaduse, üldkeeleteaduse, nii rakendus- ja sotsiolingvistikaga kui ka keele ja sotsiaalse kommunikatsiooniga.

Kontakt:
Suuna juht: Piret Viires, eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
E-mail: piret.viires....at....tlu.ee
Telefon: 640 9339
Loe edasi

Kultuuriteooria

TLÜ humanitaarteaduste instituudi kultuuriteooria suund ühendab antropoloogia, filosoofia, kultuuriteaduste ja võrdleva kirjandusteaduse erialasid ning on pühendunud kultuuri toimemehhanismide teoreetilisele ja praktilisele uurimisele ning õpetamisele. Tegemist on Eestis ainulaadse interdistsiplinaarse kooslusega, kuhu on koondunud rahvusvaheliselt hinnatud kultuuriteaduslik kompetents, mis hõlmab kitsamalt distsipliine nagu kultuuriajalugu, kultuur- ja sotsiaalantropoloogia, kultuurigeograafia, kultuurifilosoofia, kultuurisemiootika, religiooniuuringud ja võrdlev kirjandusteadus.

Kontakt:
Suuna juht: Eneken Laanes, võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurianalüüsi dotsent
E-mail: eneken.laanes....at....tlu.ee
Telefon: 619 9551
Loe edasi

Lääne-Euroopa uuringud

TLÜ humanitaarteaduste instituudi Lääne-Euroopa uuringute akadeemiline suund koondab üliõpilasi, õppejõude ja teadlasi, kes õpivad, õpetavad ja uurivad hispaania, inglise, itaalia, portugali, prantsuse, rootsi, saksa ja soome keelt ning nendega seotud kultuure nii Euroopas kui ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Suuna õppekavad valmistavad ette Euroopa ja Ameerika ajaloo, ühiskondade ning kultuuride spetsialiste, võõrkeelte uurijaid ja õpetajaid, tõlke ja tõlkijaid.

Kontakt:
Suuna juht: Daniele Monticelli, itaalia uuringute ja semiootika professor
E-mail: daniele.monticelli....at....tlu.ee
Telefon: 619 9547
Loe edasi

Vene ja Ida-Euroopa uuringud

TLÜ humanitaarteaduste instituudi Vene ja Ida-Euroopa uuringute akadeemiline suund tegeleb peamiselt vene filoloogide, vene õppekeelega koolide vene keele ja kirjanduse õpetajate, vene keele kui võõrkeele õpetajate, slavistide ning Eesti venekeelse meedia töötajate koolitamisega nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Doktoriõppes on meie vastutada slaavi keelte ja kultuuride moodul. Kõrvalainete raames koolitame venekeelsete tekstide toimetajaid, eesti-vene tõlkijaid ja õpetame teisi slaavi keeli.

Kontakt:
Suuna juht: Natalia Tšuikina, vene keele lektor
E-mail: natalia.tshuikina....at....tlu.ee
Telefon: 640 9330
Loe edasi