Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Instituut - Akadeemilised suunad - Eesti keele ja kultuuri akadeemiline suund

IMG_9231_190.jpg

Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetistes avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest, samuti on teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Toimetiste artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised on ilmunud alates 2004. aastast (esimene väljaanne ilmus Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetiste nime all, kirjandusalased uurimused on ilmunud instituudi eraldi kogumikena).

Toimetised ilmuvad kord aastas septembris, artiklite toimetusele saatmise tähtaeg on 1. mai. Kõik artiklid läbivad pimeretsenseerimise - iga artiklit hindab anonüümselt kaks retsensenti (nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt). Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetiste peatoimetaja on Reili Argus, igal numbril on eraldi tegevtoimetaja.

Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetiste artiklitele on toimetiste kodulehel vaba juurdepääs. Lugejad võivad artikleid alla laadida, lugeda, kopeerida või välja trükkida ilma toimetuselt või autorilt selleks luba küsimata.

TLÜ EKKI toimetised 17 (2015)
TLÜ EKKI toimetised 16 (2014) TLÜ EKKI toimetised 15 (2013)
TLÜ EKKI toimetised 14 (2012) TLÜ EKKI toimetised 13 (2011)
TLÜ EKKI toimetised 12 (2010) TLÜ EKKI toimetised 11 (2009)

Refereerivad andmebaasid:
Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Communication Source Database (EBSCO), Directory of Open Access Journals, Lund University (DOAJ), Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR), Linguistic Bibliography Online (Brill Publishers), Linguistic Abstracts Online, MLA International Bibliography (Modern Language Association), MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association).