Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Instituut - Kontaktid

Maria-Magdalena Jürvetson

Tallinna Ülikool
Ruum: S-547

Telefon: +372 640 9345
E-post: maria-magdalena.jurvetson....at....tlu.ee

Tööülesanded

  • Soome keele ortograafia, morfoloogia, süntaksi ja semantika kursused.

Uurimisvaldkonnad

  • Maria-Magdalena Jürvetson kaitses 2015. aastal doktoriväitekirja ”Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: muoto, merkitys ja tehtävät” (’Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: vorm, tähendus ja funktsioonid’). Tema teaduslikud huvid keskenduvad soome keele leksikoloogiale. Olulisemad uurimisteemad on soome keele ekspressiivne imitatiiv ja verb ning verbaalne koloratiivkonstruktsioon võrdluses eesti keele vastava sõnavaraga.

Etis

ETIS


Tagasi