Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Instituut - Nõukogu

Nõukogu liikmed

NimiAmetinimetus
Tõnu Viik direktor
Piret Viires Eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna juht
Natalia Tšuikina Vene- ja Ida-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht
Daniele Monticelli Lääne-Euroopa uuringute akadeemilise suuna juht
Eneken Laanes Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht
Alari Allik Aasia uuringute akadeemilise suuna juht
Ulrike Plath Ajaloo akadeemilise suuna juht
Hannes Palang Maastiku ja kultuuri keskuse juhataja
Anu Mänd Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse juhataja
Sten Uustalu ajaloo bakalaureusetudeng
Taavi Hallimäe kultuuriteooria magistrant
Riina Riiel-Mürk ajaloo doktorant
Andra Kütt lingvistika doktorant
Kristi Vinter teise instituudi esindaja
Katrin Saks teise instituudi esindaja
Argo Kerb ülikooliväline liige
Marek Tamm direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja
Suliko Liiv direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja
Uku Lember direktori ettepanekul kutsutud instituudi töötaja


Nõukogu ülesanded:

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi