Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Mida arvavad meie tudengid?

__thumb_-2-adaikina.jpg

Angelina Adaikina

"Kui ma otsustasin tulla õppima Tallinna ülikooli vabade kunstide õppekavale, ei teadnud ma veel, mida tahan tulevikus teha. Ma olen alati humanitaarainetes tugev olnud ja mul on huvi antropoloogia vastu. Seega sobis see õppekava mulle hästi ning see on isegi ületanud mu ootusi. Vabad kunstid kui interdistsiplinaarne õppekava pakub bakalaureuseastmes hea põhja. See annab sulle mitmekülgsed teadmised ja annab võimaluse näha, kuidas kõik erialad on omavahel seotud. Vabadus valida oma ained annab hea võimaluse õppida professorite käe all ja võtta oma õpingutest viimast. Samuti saab Tallinna ülikoolis õppida võõrkeeli (näiteks mina õppisin prantsuse keelt). Praegu õpin oma viimasel semestril ja olen otsustanud, mida tahan tulevikus teha - interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste kraad annab mulle võimaluse kandideerida antropoloogia magistriõppesse." 


__thumb_-2-maria rahko.jpg

 Maria Rahko

"Ma otsustasin astuda Artes Liberales õppekavale, sest see pakkus mulle rohkem valikuid kui teised õppekavad. Mu õpingud on olnud väga põnevad tänu mitmekülgsetele ainetele. Vabade kunstide õppekava on andnud mulle tugeva põhja, et jätkata õpinguid magistriastmes. Ma ei ole piiratud vaid ühe erialaga, vaid mul on rohkem valikuvõimalusi. Samuti avanes mul võimalus veeta vahetussemester Hollandis."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetanutel on teadmised ja oskused, et töötada erialadel, kus nõutakse häid analüütilisi ja suhtlemisoskusi, laia silmaringi, head kohanemisvõimet ja uute teadmiste kiiret omandamist. Õpingute jooksul läbitakse ka erialapraktika, kus arendatakse meeskonnatöö- ja probleemide lahendamise oskust. Senised vilistlased on kõige sagedamini leidnud tööd eri ametites kultuurisfääris, ajakirjanduses, riigiametites, haridusasutustes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad jätkata õpinguid magistrantuuris kas Tallinna ülikoolis või mõnes välisülikoolis.