Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
  • Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.
  • Motivatsioonikiri ja vestlus 100%.
  • Vastuvõtulävend on 65 palli.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is.
  • Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu. Vestluse aeg saadetakse kandidaadile e-posti aadressile.

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.