Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus
  • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, mille jooksul üliõpilased läbivad eriala- ja valikained.
  • Tudengid saavad võtta aineid ka teistest Tallinna ülikooli instituutidest ning nad õpivad koos teiste erialade üliõpilastega, sealhulgas välistudengite ja Erasmuse vahetustudengitega. 
  • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.
Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained annavad võimaluse omandada teadmisi humanitaariast ning valida paljude moodulite seast endale sobivad ained.

Teisel aastal valib üliõpilane kaks eriala valikmoodulit, mis tuleb läbida täies mahus ning ülejäänud moodulitest on võimalik võtta aineid vabaainetena. Valiku saab teha järgmiste moodulite seast:

Antropoloogia

Aasia uuringud

Eesti uuringud

Võrdlev kultuurianalüüs

Inglise keelt kõnelevate maade kirjandus ja kultuur

Ajalugu

Praktilises õppes arendatakse kirjaliku eneseväljenduse, kriitilise lugemise, uurimistöö koostamise ja esitlemise oskusi ning läbitakse erialapraktika.

Peaeriala aineid toetavad üleülikoolilised üldained (Suured küsimused, Kriitiline mõtlemine), mille eesmärk on süvendada humanitaarseid teadmisi ning analüüsi- ja esinemisoskusid.

Neile lisandub ELU projekt, mis on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Kõrvaleriala

Samuti saavad tudengid valida endale meelepärase kõrvaleriala, mis võimaldab omandada laiapõhjalisemat haridust ja mitmekülgsemaid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. Üliõpilased saavad kõrvalerialaks valida näiteks mõne võõrkeele, filosoofia, kultuuriteaduse või hoopis digihumanitaaria

Tutvu õppekavaga