Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, mille jooksul üliõpilased läbivad eriala- ja valikained. Tudengitel on võimalus võtta aineid ka teistest Tallinna ülikooli instituutidest ning nad õpivad koos teiste erialade üliõpilastega, sealhulgas Erasmuse vahetustudengitega. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained, kõrvaleriala

Peaeriala ained annavad võimaluse omandada teadmisi humanitaariast ning valida paljude moodulite seast endale sobivad ained. Üliõpilane teeb valiku järgmiste eriala valikmoodulite seast: Aasia uuringud, antropoloogia, Eesti uuringud, võrdlev kultuurianalüüs, inglise keelt kõnelevate maade kirjandus ja kultuur, ajalugu. 

Praktilises õppes arendatakse kirjaliku eneseväljenduse, kriitilise lugemise, uurimistöö koostamise ja esitlemise oskusi ning läbitakse erialapraktika.

Peaeriala aineid toetavad üleülikoolilised üldained, mille eesmärk on süvendada humanitaarseid teadmisi ning analüüsi- ja esinemisoskusid. Neile lisandub ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Samuti saavad tudengid valida endale meelepärase kõrvaleriala, mis võimaldab omandada laiapõhjalisemat haridust ja mitmekülgsemaid teadmisi, mis on kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. Üliõpilased saavad kõrvalerialaks valida näiteks mõne võõrkeele, ajaloo, antropoloogia, filosoofia või hoopis digihumanitaaria

Tutvu õppekavaga