Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Eda-Ahi.jpg

Eda Ahi
Luuletaja

"Olgem ausad, itaalia keel ja kultuur tundub esmapilgul olevat Eesti keskkonnas üks parajalt absurdne akadeemiline valik. Osalt just seepärast ongi see õppesuund nii põnev: ainult julgetele, keda kohatised jutud humanitaaritsurade tumedast tulevikust ei heiduta. Säravad ja meeldejäävad õppejõud ning kirev tudengkond innustavad arenema üliõpilase ja inimesena, võtma elus ka edaspidi vastu väljakutseid ja tegema valikuid, mis pole alati mustvalged, sirgjoonelised ja "turvalised". On olnud rõõm kuuluda sellesse pea et salatsunfti, kus omandatud teadmised-kogemused on andnud mulle hoogu kirjanikuteel, kuid tulnud senise elu jooksul kasuks ka töös tõlkija, ajakirjaniku ja diplomaadina."


__thumb_-2-Greta-Carina Kanter.jpg

Greta-Carina Kanter
Italian Trade Consulting OÜ juht, romanistika BA (itaalia keel ja kultuur), suulise tõlke MA (itaalia ja inglise keel)

"Tänu romanistika õpingutele Tallinna ülikoolis ja nende raames Itaalias viibitud ajale õppisin tundma itaalia keelt ja kultuuri, mida kasutan igapäevaselt oma praeguses töös ettevõtte Italian Trade Consulting OÜ juhina. ITC arendab kaubandussuhteid Itaalia ja Eesti vahel ning pakub tõlke- ja giiditeenuseid. Suulise tõlke õpingud lihvisid veelgi enam itaalia keele ja ka tõlkeoskusi, mis võimaldavad olla vahendajaks kahe kultuuri vahel."


__thumb_-2-Heidi Rannik.jpg

Heidi Rannik
Euroopa Komisjoni tõlk, romanistika BA, suulise tõlke MA

"Arvatakse, et tõlk peab oskama keeli, aga mitte ainult. Hädavajalik on ka lai silmaring, oskus mõelda ja analüüsida, mõista ka seda, mis jääb ütlemata - "ridade vahele". Selleks peab tundma muuhulgas ajaloolist ja kultuurilist tausta. Itaalia keele ja kultuuri eriala toetab vaba mõtlemist, annab laialdased teadmised ja samas oskuse minna süvitsi."


__thumb_-2-Anu Lutsepp.jpg

Anu Lutsepp
Innove prantsuse keele peaspetsialist, Tallinna Inglise kolledži prantsuse keele õpetaja

"Õppisin Lääne-Euroopa uuringute suunal spetsialiseerudes itaalia ja prantsuse keelele. Mitmekülgne õppekava, palju valikuvabadust ning suurepäraste õppejõudude ja inspireerivate kaastudengite koostöös tekkinud toetav õhkkond, on mind julgustanud vastu võtma väga mitmesuguseid tööalaseid väljakutseid ennekõike hariduse valdkonnas."


__thumb_-2-Eva Kolli.jpg

Eva Kolli
Eesti Digiraamatute Keskuse sisujuht, tõlkija, toimetaja

"Eesti luuletaja Doris Kareva on kunagi kirjutanud read, mis on mulle meelde jäänud: "Maailm, ole suurem!" Minu maailma on muutnud suuremaks eeskätt ehk just kunagised romaani keele õpingud humanitaarinstituudis – kokkupuude teiste kultuuridega aitab ületada kitsa koduse maailma piiritletust. Mis aga peamine, minust on saanud tõlkija ja toimetaja. Ma armastan seda tööd."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajad leiavad tööd väga erinevates valdkondades, mis nõuavad itaalia keele ja kultuuri põhjalikku tundmist ja vahendamist: keeleõpe, tõlkimine, turism, ajakirjandus, kirjastamine, ettevõtlus, välissuhted, Euroopa Liidu ja muud rahvusvahelised organisatsioonid jm.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse spetsialiseeruda magistritasemel kirjandus- ja kultuuriteaduste, kirjaliku tõlke (nii ilukirjandusliku ja audiovisuaalse kui ka tarbetekstide tõlke) või suulise tõlke aladele. Magistriõpinguid on võimalik jätkata  ka teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste ja muude valdkondade erialadel.