Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Daniele Monticelli

__thumb_-2-Daniele_monticelli.jpg

Daniele Monticelli on itaalia uuringute ja semiootika professor ning Lääne-Euroopa uuringute suuna juht. Ta on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitu uurimisseminari nii BA ja MA kui ka doktoriõppe tasemel. Ta on osalenud ja osaleb mitme nõukogu ja komisjoni töös nii Eesti ülikoolides kui ka ühiskonnas ning on oluliselt panustanud romanistika ja tõlke programmide arengusse Tallinna ülikoolis. Ta on aktiivne ka ilukirjanduse tõlkijana eesti-itaalia suunal ning panustab kultuurilisse ja poliitilisse arutelusse Eesti meedias ja ühiskonnas. 

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad kõigepealt kultuurisemiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses. Ta esindab Eestit Euroopa teadusvõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) juhatuses. Ta on juhtinud ja koordineerinud mitut uurimisrühma ja teadusprojekti tõlke ja lingvistika valdkonnas.

Daniele Monticelli Eesti Teadusinfosüsteemis


Merike Ristikivi

__thumb_-2-Merike_Ristikivi.jpg

Merike Ristikivi on ladina keele ja kultuuri dotsent ning õpetab kursust "Rooma tsivilisatsioon ja ladina keel". Ta on õppinud Tartu ülikoolis klassikalist filoloogiat (MA 2006) ja õigusteadust (PhD 2010). 

Tema peamised uurimissuunad on ladinakeelne terminoloogia ja selle omandamine, õiguslingvistika, ladina terminite leksika, semantika, ortograafia ja morfoloogia. Ta on õpiku "Ladina keel juristidele" (2000, 2003, 2006, 2009) autor ning õpikute "Studia Latina. Ladina keele õpik humanitaarerialade üliõpilastele" (2002, 2004, 2015), "Ladina-eesti õigussõnastiku" (2005) ja "Ladina-eesti sõnaraamatu" (2002) kaasautor.   

Merike Ristikivi Eesti Teadusinfosüsteemis


Ülar Ploom

__thumb_-2-Ülar-Ploom.jpg

Ülar Ploom on kirjandusteadlane ja tõlkeuurija. Ta on süvendatult tegelenud hiliskeskaja ja vararenessansi (eriti itaalia) kirjanduse ja kultuuriga ning itaalia XX sajandi kirjandusega, samuti itaalia kirjanduse retseptsiooniga Eestis. Ta on kommenteerinud Dante Alighieri "Põrgu" ja "Purgatooriumi" ja on lõpetamas (koos I. Venega) "Paradiisi" tõlget. Ülar Ploom on tõlkinud eesti keelde Petrarca, Moravia, Bassani, Calvino ja Eco teoseid. Ta on avaldanud lühiproosat ja kolm luulekogu.
Ülar Ploom Eesti Teadusinfosüsteemis

Kristiina Rebane

__thumb_-2-kristiina_rebane.jpg

Kristiina Rebane on prantsuse ja itaalia keele lektor. Ta on õppinud ja elanud Itaalias, samuti täiendanud end vahetusprogrammide raames Prantsusmaal. Keeleõppes peab ta oluliseks nii keele kommunikatiivset kui ka tunnetuslikku aspekti, tasakaalu igapäevase suhtluskeele ja keele kunstilise kasutuse vahel erinevates kultuurikontekstides.

Teaduslikud huvid: oma teadustöös keskendub ta tegelase kõne ja mõtte refereerimise viisidele kirjanduslikes tekstides, pöörates erilist tähelepanu teadvuse voolule ja siirdkõnele 20. sajandi itaalia modernses romaanis.

Kristiina Rebane Eesti Teadusinfosüsteemis


Miriam Rossi

__thumb_-2-miriam rossi.jpg

Miriam Rossi on itaalia keele ja kultuuri külalislektor ja Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Ta on õppinud keeli ja kultuure Pavia ülikoolis, keskendudes vene ja inglise kultuuridele. Tema bakalaureuse- ja magistritöö uurisid kirjaliku tõlke protsessi inglise keelest vene keelde. Miriam Rossi on osalenud itaalia keele projektides Venemaa Riiklikus humanitaarülikoolis Moskvas ja Tallinna ülikoolis, kus ta omandas võõrkeele õpetamise oskused. Praegu õpetab ta itaalia keelt C1-tasemel ning korraldab üritusi, mis tutvustavad Itaalia filmikunsti, muusikat ja kultuuri. Miriam Rossi doktoritöö uurib luuletõlke osatähtsust Nõukogude Liidu hilisperioodil. Tema uurimisvaldkonnad on luule tõlkimine, tõlkimine Nõukogude võimu perioodil, kultuuriülekanne  ja võrdlev kirjandus.

Miriam Rossi Eesti Teadusinfosüsteemis


Mihkel Kaevats

__thumb_-2-Mihkel Kaevats.jpg

Mihkel Kaevats on luuletaja ja kultuuride uuringute doktorant, kes juhendab seminare 20. sajandi ning tänapäeva Itaalia ühiskonnast ja kultuurist. Ta on õppinud Bari ja Rooma La Sapienza ülikoolides, kust ta tõi kaasa lisaks keelele ka armastuse itaalia kultuuri ja köögi vastu. Oma doktoritöös "Miks oodata plahvatust?" (juhendaja Daniele Monticelli) uurib ta 20. sajandi alguse Itaalia kultuuriajakirju, keskendudes ideedele ja ootustele, mis hiljem viisid Itaalia Kuningriigi I maailmasõtta ning said ideoloogiliseks materjaliks Itaalia fašismi kujunemisele. Samuti hõlmab tema uurimistöö 20. sajandi alguse pöördelistel aastatel loodud mõisteid ja kultuurinistitutsioone, mis defineerivad Itaalia kultuurilugu tänaseni. Oma seminarides peab ta kõige olulisemaks üliõpilastes huvi tekitamist ülipõneva ja omajagu keeruka Itaalia lähiajaloo vastu.

Mihkel Kaevats Eesti Teadusinfosüsteemis


Kõik TÜHI õppejõud ja töötajad