Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi mis tahes erialal, keelehuvi ja analüüsivõimet.
  • Keeleteaduse ja keeletoimetamise õppekaval toimub vastuvõtueksam. 
  • Lävend on 70 palli.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast.

Esimeses osas kirjutab kandidaat umbes 1,5 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, mille teema sõltub valitud suunast. Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Motivatsioonikirja kirjutab kandidaat vastuvõtueksamil kohapeal. Motivatsioonikirja kirjutamiseks on aega 60 minutit.

Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga valitud suuna teemadel. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (40 minutit).

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.