Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadilt eeldame: 
  • bakalaureusekraadi mis tahes erialal;
  • eesti keelt emakeelena või vähemalt C1-tasemel;
  • inglise keele oskust vähemalt B2-tasemel;
  • väga head kirjalikku väljendusoskust;
  • analüüsivõimet.
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksami käigus vaadeldakse kandidaadi eesti keele oskust, analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust, kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.

Eksam koosneb kahest osast:

1. Kirjalik osa:

  • Tõlkimine. Lühikese (1-2 lauset) tekstiosa tõlkimine eesti keelde.
  • Tõlkeanalüüs. Eesti keelde tõlgitud teksti (1-2 lauset, mille juurde on lisatud lähtetekst) analüüsimine.

Tõlkimiseks ja analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tarbeteksti lähtekeeleks on inglise keel. Ilukirjandusliku teksti lähtekeeleks valib kandidaat inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keele. Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud umbes 20 minutit ning sõnastike kasutamine on lubatud.

2. Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada.

Vastuvõtulävend on 70 palli.