Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Magistriõppekava on kaheaastane ja toimub tsükliõppena, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. 

Meie õppekavas on nii teoreetilisi kui ka praktilisi aineid. Samas on ka teoreetilistel ainetel sageli praktiline väljund, tehakse erinevaid rühmatöid või harjutatakse praktilist suulist ja kirjalikku väljendusoskust.

Stuudiumi lõpul kaitstakse valitud uurimisteemal magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained

Kirjaliku tõlke õppekava on koostatud viisil, mis võimaldab ühendada praktilised ja teoreetilised teadmised tõlkimisest. Igal üliõpilasel on võimalik valikainete ja vabaainete abil kujundada oma ainulaadne profiil, keskendudes tarbeteksti või ilukirjandusliku teksti tõlkimisele.

2017/2018 kuulub õppekavasse kohustuslike ainete moodul: kirjaliku tõlke alused, tõlkeuuringud ja kultuurilugu, psühholingvistika, keel ja kultuur, toimetamine. Magistriseminarides (I ja II) luuakse eeldused kvaliteetse magistritöö kirjutamiseks.

Erialapraktika sooritatakse väljaspool ülikooli mõnes (rahvusvahelises) organisatsioonis või tõlkebüroos, mis võimaldab üliõpilastel tutvuda oma tulevase töökeskkonna ja miks mitte ka tulevase tööandjaga.

Valikaineteks on sellised õppeained nagu tõlketehnika ja projektijuhtimine, tehnikatõlge, õigustõlge ja majandustõlge, audiovisuaalne tõlge, ilukirjanduse tõlkimine, tõlkelingvistika, tõlkepoeetika.

Üleülikoolilise ainena pakutakse alates 2016. aastast õppeainet Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU), kus üliõpilased kohtuvad teiste erialade inimestega (üliõpilased, juhendajad, eksperdid) ja harjutavad meeskonnatööks vajalikke oskusi.

Lisaks saab üliõpilane sooritada üleülikoolilisi vabaaineid.

Tutvu õppekavaga