Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanud on valmis töötama väga paljudel erialadel, mis nõuavad head kriitilist mõtlemist, visuaalse analüüsi, kirjutamis- ja esinemisoskust. Lõpetajad saavad oma oskusi ja teadmisi rakendada uurija, õpetaja, kultuuriajakirjaniku ja –korraldaja, muuseumispetsialisti, kirjastaja või kultuuridiplomaadina. Pakume üliõpilastele huvitavaid praktikavõimalusi, et nad saaksid avastada oma huvisid ja tööeelistusi juba õpingute ajal. 

Edasiõppimisvõimalused

Üliõpilasi valmistatakse ette õpingute jätkamiseks doktorantuuris. Magistrikava läbimine loob head eeldused jätkata näiteks Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorikaval.