Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Magistriõppekava on kaheaastane ja toimub päevaõppes.

Kahe aasta jooksul osaleb üliõpilane aktiivselt ingliskeelses õppetöös ja praktikas ning kirjutab magistritöö.

  • Kahel esimesel semestril toimuvad mitmed kursused, mis aitavad tudengil endale leida sobiva magistritöö teema.
  • Teisel ja kolmandal semestril lisandub õppepraktika, mis on korraldatud koostöös Tallinna juhtivate rahvusvaheliste kirjandus-, filmi- ja kunstifestivalidega.
  • Kolmanda semestri alguses valib üliõpilane magistritöö teema ja juhendaja.
  • Viimane semester on täielikult pühendatud magistritöö kirjutamisele, mida toetab magistriseminar. Töö kaitstakse avalikult viimase semestri lõpus. 
Olulised eriala- ja üldained

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

Seminaris uuritakse 20. sajandi kirjandusteaduse ja kultuurianalüüsi põhimõisteid ja nende kasutusvõimalusi kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri analüüsis. Seminari eesmärgiks on luua sidus kontekst vastamaks küsimusele, kuidas uurida kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri intermediaalseid suhteid.

Kriitilise teooria ja visuaalkultuuri võtmemõisted

Kursuse eesmärk on tutvustada visuaalkultuuri mõisteid ja meetodeid mis toetuvad sotsiaalsele ja kriitilisele analüüsile. Kursus on üles ehitatud viisil, mis peaks kätte näitama tööriistad nn “uue kunstiajaloo” ja sellele järgnenud autorite kriitiliste tekstide lugemiseks ja mõistmiseks.

Seminar kirjandusest, visuaalkultuurist ja filmidest I, II, III

Interdistsiplinaarsed kursused, mis lähenevad kirjandusteostele, filmidele ja visuaalkultuuri objektidele mingist temaatilisest vaatenurgast. Olenevalt aastast tulevad käsitlemisele järgmised teemad: “Düstoopia filosoofias, kirjanduses ja filmis”, “Tunded kirjanduses, visuaalkultuuris ja filmis”, “Mälu kirjanduses ja fotograafias”, “Sõda kirjanduses ja filmis”, “Žanr”, “Postkoloniaalne uurimus”, “Ruum kirjanduses ja visuaalkultuuris”.

Sõna ja pilt keskajal/renessansi ajal

Loengu- ja seminarikursus uurib verbaalse ja visuaalse kunsti suhete võtmeküsimusi alates hiliskeskajast kuni hilisrenessansini.

Postmodenrismi ajalood: arhitektuur teoorias ja visuaalkultuuris

Seminarikursus keskendub kriitilistele diskussioonidele 1960-1980. aastate arhitektuuris, fookusega arhitektuuri ja muutuvate representatsioonivahendite suhetele. Kursus seab eesmärgiks võrrelda Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika näitel kujunenud postmodernismi domineerivat narratiivi näidetega Ida-Euroopa sama perioodi arhitektuurist. 

Narratoloogia

Kursuse eesmärk on tutvustada narratoloogia ehk jututeaduse ideid, terminoloogiat ja meetodeid ja harjutada nende kasutamist tekstide analüüsimisel.

Filmiadaptsioon

Seminar tutvustab erinevate kirjanduslike tekstide filmitöötluste analüüsi kaudu keskseid kriitilisi ja kultuurilise debatte filmianalüüsist. Filmi adaptsiooni uuritakse ajaloolise ja kultuurilise konteksti, autorluse, žanri jne seisukohalt. Filmide valik varieerub semestrite kaupa.

Erialaaineid toetab üldaine humanitaarteaduste metodoloogia ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Tutvu õppekavaga