Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Magistriõppekava on kaheaastane ja toimub tsükliõppena, mis tähendab, et loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevini. 

Õppetöö toimub eri vormis, loenguid täiendavad aruteluseminarid ja ka rohke iseseisev töö näiteks tekstide toimetamise või loometööna. Õpingute jooksul tuleb läbida erialapraktika.

Õpingute jooksul kirjutab ja kaitseb üliõpilane magistritöö. See on iseseisev akadeemiline uurimus, kus analüüsitakse kirjandust tänapäevaste teoreetiliste meetodite abil.

Olulised eriala- ja üldained

Kirjandusteaduse magistriõpingud koosnevad ülikooli ja humanitaarteaduste instituudi üld­ainetest ning kirjandusteaduslikest erialaainetest.

Kirjandusteaduse ja kirjaliku tekstiloome moodul annab teadmised üldisest kirjandusteadusest, klassikalisest ja moodsast kirjandusteooriast, arendab kirjalike tekstide loomise oskusi ning annab praktilisi teadmisi kirjastamise ja kirjanduslike tekstide toimetamise kohta. Magistritöö kirjutamist toetab magistriseminar.

Valikainete moodulis on võimalik valida aineid erinevate kultuuriareaalide kirjandusest ja kultuurist. Valida saab aineid eesti kirjandusest, ingliskeelsest kirjandusest, prantsuskeelsest kirjandusest, saksakeelsest kirjandusest, aasia kirjandustest. Õppekava loob sünergiat eri maade kirjandusega tegelevate kirjandusüliõpilaste vahel. Lisaks on võimalik valida aineid, mis keskenduvad ilukirjanduse tõlkimisele või kultuurianaüüsi erinevatele tahkudele.

Õpingute jooksul tuleb õppida ka erialast võõrkeelt, läbida erialane praktika ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. Õppekavas on üks vabaaine.

Õppekava ühendab kirjandusteaduslikud teadmised praktiliste oskustega (nt kirjastamine, toimetamine, tõlkimine, eri liiki tekstide kirjutamine), mida läheb vaja reaalselt töötades erinevatel kirjandusega seotud ametikohtadel.

Tutvu õppekavaga