Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

  • Kirjalik osa on lühike (pool lehekülge) motivatsioonikiri, milles võetakse lühidalt kokku põhjendused, miks soovitakse kultuuriteaduse erialale õppima tulla. Motivatsioonikiri esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-i keskkonnas. Motivatsioonikiri peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. 
  • Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga, mille käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi kultuurist ja selle toimimisest ning huvi valitud eriala vastu.
Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.