Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteooria ja filosoofia

Kultuuriteooria ja filosoofia magistrikava on interdistsiplinaarne õppekava, mis pakub süvendatud teadmisi nii kultuuriteooria kui ka filosoofia valdkonnas. See on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanud inimestele, kellel on sügavam huvi teoreetiliste küsimuste ja kultuurinähtuste mõtestamise suhtes. Õpingute jooksul omandatud teadmised lubavad leida rakendust igas ametis, mis eeldab häid analüütilisi oskusi, head eneseväljendusvõimet ja kriitilist mõtlemist.

Keda ootame õppima?

Õppekavale on teretulnud kõik kultuuri- ja filosoofiahuvidega inimesed, keda köidab enese ja ümbritseva analüüsimine. Õppekava interdistsiplinaarne iseloom ei eelda haridust ühes konkreetses valdkonnas, vaid õppima on oodatud kõik, kellel on bakalaureusekraad humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas. Tähtis on valmidus nii ühiseks mõttetööks seminarides kui ka iseseisvaks tööks erialase kirjandusega.

Miks tulla meile õppima?

Kultuuriteooria ja filosoofia magistrikava on Eestis ainulaadne, mis pakub laia spektri teoreetilisi ja praktilisi aineid enese ja maailma paremaks mõistmiseks. Interdistsiplinaarne õppekava põimib eri kultuuriteoreetilisi ja filosoofilisi distsipliine, et luua eeldused vanemat ja uuemat, oma ja võõrast ühendava kultuurilise terviku analüüsimiseks. Õpingute käigus õpitakse kasutama filosoofilisi ja kultuuriteoreetilisi analüüsimeetodeid. Oluline koht on õppetöös seminaridel, kus töötatakse teoreetiliste tekstidega ning analüüsitakse nende rakendusvõimalusi tänapäeva kultuuris või aktuaalsete filosoofiliste probleemide lahendamiseks.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond 

Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega pakuvad tudengitele võimalust õppida välisülikoolis kuni terve aasta.

Tallinna ülikoolis on tudengitele avatud rikkalik mitmekorruseline raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad sõpradega uute teadmiste üle arutamiseks.

Olulised faktid
 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 16
 • Õppevorm: tsükliõpe
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ magistriõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppeaste: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 16
 • Õppevorm: tsükliõpe

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
loe veel