Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste.
  • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos vastuvõtudokumentidega SAIS-i keskkonnas. Magistritöö esialgne kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel

Vaata vastuvõtueksamite ajakava siit.