Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Kultuuriteooria ja filosoofia õppekava saab läbida tsükliõppes, mis tähendab, et kogu õppetöö on koondatud neljapäevale ja reedele. See lubab õpingute kõrval käia regulaarselt tööl. Magistrikraadi omandamiseks tuleb läbida õppekava ja kirjutada õppejõu juhendamisel magistritöö. 

Olulised eriala-ja üldained

Õppekava koosneb eriala põhimoodulist, kus pakutakse süvendatud teadmisi kultuurifilosoofiast, kultuurisemiootikast, teadusfilosoofiast, kultuuride uuringutest, ajaloofilosoofiast ja kirjandusteooriast. Nendele lisanduvad erialased seminarid, praktikumid ja magistriseminarid.

Üldainete moodulis tutvutakse humanitaarteaduste uuemate metodoloogiatega ja viia rühmatööna läbi erialadevaheline uurimisprojekt (ELU projekt). Kohustuslikke aineid täiendavad valikained väga mitmesuguste teemadel, samuti on võimalus õppida uusi keeli või süvendada teadmisi vanadest.

Tutvu õppekavaga