Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Paljud meie vilistlased töötavad impordi ja ekspordiga tegelevates ettevõtetes, ajakirjanduses, ministeeriumites ja teistes avaliku sektori institutsioonides, näiteks julgeolekuteemadel. Ka on meie lõpetajad nõuandjad eri organisatsioonides ning on loonud Aasia-alaseid koolitusi, tõlketeenuseid ja konsultatsioone pakkuvaid edukaid firmasid.

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Timo Kägo.jpg

Timo Kägo
Tallinna ülikooli kirjaliku tõlke magistrant, Aasia uuringute türgi keele ja kultuuri suuna BA (2015)

"Peamiselt on minu elus leidnud praktikas kasutamist omandatud türgi keele oskus. Lisaks intensiivsele keeleõppele, mis mõnel semestril leiab aset lausa 5 päeval nädalas, on igal tudengil veel võimalus nii Erasmuse programmi raames kui ka Türgi riikliku stipendiumiga õppida kohapeal. Minu kõige eredamad mälestused bakalaureuseõpingute ajast pärinevadki Türgis veedetud suvest, mis oli hindamatu kogemus nii keeleõppe kui ka kultuuriliste eripärade vahetu tundmaõppimise seisukohast. Samuti meenutan hea sõnaga mitmeid õppetööväliseid tegevusi: vaadati türgi filme ja arutleti nende üle, korraldati iga-aastast türgi õhtut ning ühel semestril pakuti isegi võimalust õppida türgi rahvatantse. Õppetööväliseid tegevusi viidi sageli läbi koos TLÜ-s ja TTÜ-s õppivate türgi vahetus- ja välisüliõpilastega, mis aitas luua kontakte Eestis viibibate türklastega ja tekitas kohapeal türgikeelse ruumi, milles keelt kasutada. Lisaks oli sel erialal õppides tunne, et õppejõud panustavad hea meelega oma tudengite arengusse ning on oma tudengite edusammude üle sama rõõmsad kui viimased ise."


__thumb_-2-Agaate Antson.jpg

Agaate Antson
Texase ülikooli Lähis-Ida uuringute magistrant

"Ma tulin türgi keelt õppima pärast seda kui olin aasta Türgis elanud ja kõnekeele algsel tasemel omandanud. Kuid alles Tallinna ülikoolis türgi keelt õppides, tunnen et sain selle päriselt selgeks. Ma poleks kunagi arvanud, et grammatika õppimine võib nii tore olla, kuid türgi keele tunnid olid tõesti nii huvitavad ja energiast tulvil, et nautisin kogu keeleõppe protsessi!"


Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia ja Lähis-Ida riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia ja Lähis-Ida keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Lähis-Ida uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu uuritakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning ettevalmistuse töötada mitmesugustel töökohtadel.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlkimine, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Lähis-Ida uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Ka on võimalus ennast täiendada Aasia ülikoolides, kellega Tallinna ülikooli Aasia uuringute suund koostööd teeb.