Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%

  • Vastuvõtueksam 50%

  • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda etteantud valiku hulgast üks teos vastavalt peaerialale, mida üliõpilane soovib õppekavas õppida (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud).

Teosed:

  • Akutagawa Ryūnosuke „Mandariinid tihnikus”, Varrak 2011

  • Mo Yan „Punane sorgo”, Koolibri 2014

  • Orhan Pamuk „Must raamat”, Pegasus 2011

Vastuvõtueksami käigus kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust Aasia riike ja kultuure puudutavatel teemadel.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus räägitakse essees käsitletud teemal ja vastuvõtueksamiks läbiloetud raamatust. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile siis, kui ta saabub esseed kirjutama.