Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Üldised vastuvõtunõuded leiate siit.

Õppekava täiendavad vastuvõtunõuded:

  • Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis varem esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
  • Uurimistöö kava peab sisaldama vähemalt järgmisi komponente: kavandatava uurimistöö teema, sissejuhatav ülevaade plaanitavast uurimistööst, ülevaade selle teema uurimisseisust, uurimistöö eesmärgid ja ülevaade plaanitavast metodoloogiast, ülevaade, millist teemakohast uurimistööd on kava autor juba teinud, millised on uurimistöö esmased võimalikud tulemused, põhjendus, miks peaks seda uurimistööd läbi viima just Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktoriõppes, ning allikate ja kasutatavate teoste esmane loend.
  • Soovitatav on juba enne otsustada, kas doktoritöö tuleb artiklikogumikuna või monograafia vormis, samuti seda, mis on väitekirja keel(ed) (artikliväitekirja puhul on võimalik, et eri artiklid kirjutatakse eri keeles).
  • Doktoritöö esilagne kavand tuleb esitada läbivaatamiseks ja juhendaja määramiseks/kooskõlastamiseks aadressile maris.peters....at....tlu.ee.
  • Heaks kiidetud ja juhendaja allkirjastatud doktoritöö kavand tuleb esitada PDF-formaadis koos vastuvõtudokumentidega (tuleb laadida üles sisseastumise infosüsteemi). Kindlasti tuleb laadida üles ka CV koos publikatsioonide loendiga.