Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Referent-toimetaja

Sind huvitab nii eesti keel kui ka teised keeled ja üldse töö tekstidega? Soovid keeleteaduslike ainete kõrval õppida ka midagi praktilisemat? Sellisel juhul sobib sulle referent-toimetaja peaeriala!

 • Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis (TÜHI-s) saad valida eesti filoloogia õppekavas referent-toimetaja peaeriala, mis pakub Eestis unikaalset kombinatsiooni teadmistest eesti keele kohta ja nende teadmiste praktilise kasutamise oskuse.
 • Kui valid kõrvalerialaks mõne võõrkeele, saad oskuse töötada mitte ainult eestikeelsete tekstidega.
 • Peaerialal on kombineeritud keeletoimetaja ja referendi tööks vajalike teadmiste omandamine. Seepärast sobib see eriala nii neile, kes näevad oma tulevikku keeletoimetajana, kui ka neile, kes soovivad töötada näiteks mõnes riigiasutuses referendina.
Keda ootame õppima?

Referent-toimetaja peaerialale ootame üliõpilasi, kes soovivad valida eesti keelega seotud praktilisema õppesuuna ning kes näevad end tulevikus töötamas ametikohal, mis vajab väga hea eesti keele oskuse kõrval teadmisi asjaajamisest, oskust võõrkeelseid tekste tõlkida, refereerida ja toimetada. Valides referent-toimetaja peaerialale lisaks mõne võõrkeele kõrvaleriala, saab üliõpilane oskused, mis on vajalikud igas riigiasutuses või ettevõttes.

Bakalaureusekava lõpetamisel saab üliõpilane ettevalmistuse, et sooritada keeletoimetaja kutseeksam ja saada 6. taseme keeletoimetaja kutse.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli eesti filoloogia referent-toimetaja peaeriala on Eestis ainulaadne. Õpingud sellele erialal annavad eelduse töötada keeletoimetaja või referendina. Üliõpilased omandavad tekstide keelelise toimetamise, korrektuuri, tõlke toimetamise ja refereerimise oskused. Samuti on õppekava ainete hulgas selliseid, kust saadakse oskused koostada ja vormistada dokumente.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise suuna õppejõud osalevad pidevalt ühelt poolt nii tipptasemel teadustöös kui ka teisalt paljudes praktilistes projektides ning teevad koolituste käigus koostööd väga paljude riigiasutuste ja toimetustega. Selline seotus annab võimaluse pakkuda üliõpilastele õpingute käigus praktilisi ülesandeid ja koostöövorme.

Referent-toimetaja eriala tugevdab eriala lõimumine teiste Tallinna ülikoolis õpetatavate sotsiaal- ja humanitaarteadustega, mida saab õppida kõrvalerialana. 

TÜHI-l on Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust õppida keeli või läbida praktika ka teistes Euroopa riikides. 

Tallinna ülikoolis on tudengitele avatud rikkalike võimalustega mitmekorruseline raamatukogu.

Olulised faktid
 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: referent-toimetaja
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 30
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: eesti filoloogia
 • Peaeriala: referent-toimetaja
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 30

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel